Pomoc w parafii

Rycerze Kolumba z Brodnicy pomagali w wypełnieniu kamieniem opaski wokół kościoła parafialnego tym dziełem wspomogli swojego Kapelana Ks.Wiesława.