Nowenna w Intencji Ochrony Życia

Obrona życia ludzkiego i promowanie ludzkiej godności na każdym etapie życia i niezależnie od stanu zdrowia są przedmiotem wielkiej troski Rycerzy Kolumba i całego Kościoła.

Od 4 do 12 października Rycerze są wezwani do wspólnej modlitwy ze wszystkimi katolikami i papieżem Franciszkiem o zaprzestanie aborcji, eutanazji i wielu innych przejawów społecznego zła, które zwłaszcza najbardziej bezbronnym niosą choroby, rozpad rodziny, nieszczęście i przedwczesną śmierć.

Każdego dnia Nowenny będziemy mieli okazję zastanowić się nad słowami papieża Franciszka dotyczącymi świętości życia, odmówić dziesiątek różańca i zakończyć modlitwą św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae.

Rozważając nauczanie papieża Franciszka i wzywając wstawiennictwa Matki Bożej przez 9 dni, możemy pogłębić nasze zaangażowanie w Ewangelię Życia i wspierać modlitwą najbardziej bezbronnych.

Zachęcam do podjęcia tej inicjatywy modlitewnej

Vivat Jezus
Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce