Zapraszamy do duchowej adopcji małżeństw zagrożonych rozpadem