Delegaci na XIV Konwencję wybrali nową Radę Stanową