Formacja

Obraz z Guadalupe w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na Piaskach w Ostrowcu Św. peregrynacja rozpoczęła się 26 listopada 2011 r. Obraz został przekazany przez radę 15015 ze Starachowic. Uroczystość rozpoczęła się od powitania Obrazu MB z Guadalupe przez proboszcza parafii i kapelana naszej rady ks. dziekana Zbigniewa Wiatrka oraz Wielkiego Rycerza Włodzimierza Steca. Po uroczystej mszy św. Rycerze Kolumba poprowadzili modlitwę różańcową zakończoną Apelem Maryjnym.

Następnego dnia w niedzielę podczas każdej mszy św. Rycerze pełnili wartę przy Obrazie MB z Guadalupe. Podczas jednej z nich ks. dziekan odmówił modlitwę o życie oraz odbyło się ślubowanie poszanowania życia poczętego Matce Bożej. Każdego dnia po mszy św. wieczorowej, każda ze wspólnot parafialnych prowadziła modlitwy przed Obrazem, kończąc Apelem Maryjnym. Podczas tych kilku dni, nasz kościół odwiedziło wiele osób z całego Ostrowca. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również film o MB z Guadalupe, albumy oraz książki, które niejednemu przybliżyły historię objawień Matki Boskiej. 2 grudnia pożegnaliśmy Obraz, który został przekazany naszym Rycerzom z Ożarowa. Wielu z nas, jak i wielu parafian było wzruszonych podczas tego nawiedzenia, niekiedy było widać łzy szczęścia. I tak zakończyła się peregrynacja Obrazu MB z Guadalupe w naszej radzie, pozostawiając w naszych sercach radość, miłość, wielką naukę oraz wspaniałe, niezapomniane wspomnienia.

Jej słowa skierowane do Juana Diego 10 grudnia 1531 r. na trwałe zapisały się w naszej pamięci: ,,....prawdziwie jestem Twą miłosierną Matką, Twoją i wszystkich ludzi, którzy żyją razem w tym kraju i wszystkich innych ludzi, różnych przodków, moich umiłowanych, którzy Mnie kochają i tych, którzy Mnie szukają, i tych, którzy Mi ufają. Tu wysłucham ich łkania, ich narzekań i uzdrowię ich z ich smutku ciężkich doświadczeń i cierpień.” 

Peregrynująca po parafiach, w których istnieją wspólnoty Rycerzy Kolumba kopia obrazu Matki Bożej z Guadelupe dotarła do Ożarowa. Nawiedzenie rozpoczęło przekazanie obrazu przez Rycerzy z Rady w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wspólnej Eucharystii uczestniczyli ożarowscy Rycerze oraz przedstawiciele z innych Rad w diecezji i zaproszeni goście.

Maryjne nawiedzenie w trwającym czasie Adwentu skłania nas do refleksji nad wielką tajemnicą obecności Maryi w dziele zbawienia i życiu każdego z nas. Tajemnica obrazu z Guadelupe uczy nas wielkiej pokory wobec Boga, który przemawia do nas przez Maryję - mówił ks. Stanisław Szczerek, ożarowski proboszcz.

Po Mszy św. wspólnota parafialna i Rycerze czuwali na modlitwie różańcowej oraz uczestniczyli w Apelu Maryjnym.

Podczas kolejnego dnia nawiedzenia zaplanowano wspólnotową Mszę św. roratnią i indywidualny czas adoracji. Kolejną wspólnotą, do której zostanie przekazany obraz będzie parafia MB Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu na Serbinowie. Rycerze Kolumba w diecezji sandomierskiej rozpoczęli swoją działalność w maju 2010 roku, po akceptacji i aprobacie bp Krzysztofa Nitkiewicza.