Formacja

Rzeszów wita Matkę Bożą z Guadalupe

W dniu 11 lutego 2012 roku Diecezję Rzeszowską spotkał Niespotykany Zaszczyt. Przybyła do nas Matka Boża z Guadalupe w Kopii Cudownego Obrazu.

W sobotę, około godz. 18-tej Zacni Bracia Rycerze z Tomaszowa Lubelskiego w licznej, kilkunastoosobowej reprezentacji, na czele z Wielkim Rycerzem Rady Ryszardem Sobczukiem przywieźli do bram Kościoła Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe. W bramie Matkę Bożą pocałunkiem w Ramę Obrazu powitał Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Biskup Kazimierz Górny oraz Proboszcz tejże Parafii, a jednocześnie Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba, Czcigodny Ks. Kanonik Janusz Kosior. Obraz z rąk Braci z Tomaszowa Lubelskiego przejęli Bracia Rycerze z Rzeszowa i w procesji przenieśli do Kościoła na wcześniej przygotowane miejsce przy Ołtarzu, gdzie został okadzony przez JE Ks. Biskupa Ordynariusza.

Po krótkim wprowadzeniu przez Ks. Krzysztofa (prowadzącego Ceremonię), list od Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona "Matka Cywilizacji Miłości" odczytał Delegat Rejonowy Rycerzy Kolumba, Zacny Brat Tomasz Wawrzkowicz.
Następnie Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba w Rzeszowie Czcigodny Ks. Kanonik Janusz Kosior na kolanach przed Cudownym Wizerunkiem Madonny z Guadalupe wypowiedział słowa powitania i oddania Matce Bożej.

Po tych wzruszających słowach Księdza Kapelana, akt powitania wygłosił Wielki Rycerz Rady Rzeszowskiej, Zacny Brat Paweł Wais, który następnie wraz z Panią Grażyną Kruk (małżonką naszego Brata Rycerza) złożył u stóp Pani z Guadalupe wiązankę kwiatów.
Po Ceremonii Powitania rozpoczęła się Celebra Mszy Świętej, której przewodniczył i porywające kazanie wygłosił JE Ks. Biskup Kazimierz Górny.

Mszę Świętą swą obecnością uświetnili: Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba Czcigodny Ks. Kanonik Janusz Kosior, Proboszcz Parafii Katedralnej w Rzeszowie Czcigodny Ks. Prałat Jan Delekta, Proboszcz Parafii Staromieście w Rzeszowie Czcigodny Ks. Prałat Ireneusz Folcik, Duszpasterz Akademicki Czcigodny Ks. Dr Mirosław Twardowski.
W Mszy Świętej uczestniczyli Zacni Bracia Rycerze z Tomaszowa Lubelskiego, Rycerze z Rady Rzeszowskiej z rodzinami, licznie zgromadzeni parafianie, studenci, młodzież, dzieci i mieszkańcy Rzeszowa. Mogliśmy się również cieszyć obecnością Koordynatora Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe po Polsce, Zacnego Brata Stanisława. Pomimo niesprzyjającej pogody przybył On do nas aż z Częstochowy, aby się z nami modlić i wielbić Naszą Matkę. Dziękujemy Ci Bracie Stanisławie za Twą obecność i wsparcie.

Pomimo mroźnego wieczoru (prawie dwudziestostopniowy mróz), atmosfera była gorąca, przepełniona miłością i wiarą. Po zakończeniu Mszy Świętej rozpoczęło się indywidualne czuwanie przed wizerunkiem Madonny z Guadalupe. Następnie odprawiona została Msza Święta w języku angielskim. Uroczystości sobotnie zakończył Apel Jasnogórski prowadzony przez Duszpasterza Akademickiego Czcigodnego Ks. Dra Mirosława Twardowskiego.
W salce na zapleczu Kościoła, na herbacie i ciastku z Braćmi Rycerzami i rodzinami spotkał się JE Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Czcigodny Ks. Biskup Kazimierz Górny.

Niedziela 12 lutego była kolejnym dniem pobytu Pani z Guadalupe w naszych skromnych progach Kościoła Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Był to Dzień Modlitw w Obronie Życia i Intencji Kobiet. Dzień ten szczególną modlitwą i obecnością uświetniły formacje: Duchowej Adopcji Życia Poczętego, Róże Różańcowe, Duszpasterstwo Rycerstwa Niepokalanej, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Duszpasterstwo Kobiet, Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła i oczywiście Rycerze Kolumba.

Kazania na Mszach dopołudniowych głosił Ks. dr Jan Koc. Mszę Św. o godz. 14.00 odprawił i kazanie (Radujmy się życiem) specjalnie dla dzieci wygłosił Ks. Krzysztof Cieśla. Po Mszach Św. konferecje nt. "Na czym polega zło in vitro" głosił Pan mgr Jacek Kotula. O godz. 20.00 odprawiona została Msza Św. "Za Powołanych i O Powołania w Parafii". Każda Msza Św. poprzedzona była odmówieniem Różańca w Intencjach Dnia.

Poniedzialek 13 lutego to Dzień Modlitw w Intencji Rodziny. Jednak msza św. dopołudniowa o godz. 11.00 odprawiona została w intencji i dla Podkarpackich Ludzi Nauki i Władzy, którzy przybyli do Matki Bożej z Guadalupe. Mszę Św. Odprawił i kazanie wygłosił Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Biskup Kazimierz Górny, któremu towarzyszyli Czcigodni Księża na czele z Kapelanem Rycerzy Kolumba w Rzeszowie Czcigodnym Ks. Kanonikiem Januszem Kosiorem.
W Mszy Św. uczestniczyli Parlamentarzyści z Podkarpacia, Wicemarszałek i Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego, Rektorzy Rzeszowskich Uczelni, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie z Podkarpacia, Komendanci Policji i Straży Pożarnej, przedsiębiorcy i biznesmeni.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński złożył przed Obrazem Matki Bożej z Guadalupe ślubowanie i oddanie całego Podkarpacia w Jej Opiekę.
Po Mszy Św. odbyła się konferencja nt. "Etyka w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi w Oparciu o Wiedzę i Wartości Chrześcijańskie", którą poprowadził Dr Marek Czachorowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
O godz. 18-tej Mszę Św. "O Uświęcenie Rodzin" odprawił i naukę wyglosił Ojciec Rafał Klimas OFM. Następnie odbyła się konferencja dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Dzień zakończył Apel Jasnogórski.

Wtorek 14 lutego to Dzień Modlitw o Uwolnienia. Dzień rozpoczęła Msza św. o godz. 7.00. Następnie trwały prywatne modlitwy i czuwania przed Kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Codziennie wystawiona była Księga Pamiątkowa, do której wierni dokonywali wpisów.
O godz. 18.00 Kapelan Rycerzy Kolumba z Dobrzechowa, Czcigodny Ks. Maciej Figura odprawił Mszę Św. i kazanie wygłosił w intencji uwolnienia z nałogów. Następnie odbyła się konferencja "Pułapki ciemności - współczesne duchowe zagrożenia", którą poprowadził Ks. mgr Mariusz Milk. Dzień zakończył Apel Jasnogórski.

Środa 15 lutego był Dniem Akademickim. Od rana trwały modlitwy i czuwania prowadzone przez Duszpasterstwo Akademickie, grupy Oazowe, absolwentów wyższych uczelni, którzy należeli i działali w Duszpasterstwach Akademickich.
O godz. 18.00 Mszę Św. z konferencją odprawił Ks. dr Franciszek Rząsa. Następnie czuwanie z młodzieżą akademicką poprowadził Duszpasterz Akademicki Czcigodny Ks. Dr Mirosław Twardowski.
Dzień zakończył Apel Jasnogórski i Msza Św. z konferencją odprawiona przez Ks. Mgr lic. Grzegorza Krupę dla Oazy Akademickiej, Duszpasterstwa Akademickiego i Ruchu Apostolstwa Młodzieży.
Msze Św. w każdym dniu poprzedzane były odmawianiem Rożańca Św. prowadzonego przez Rycerzy Kolumba.

Czwartek 16 lutego to był Dzień Modlitw w Intencji Nowej Ewangelizacji. Od rana odbywały się spotkania ewangelizacyjne, modlitwy i czuwanie przed Matką Bożą z Guadelupe. Po Koronce Do Miłosierdzia Bożego trwała Adoracja Grup Pielgrzymkowych i jak co dnia przed Mszą Św. wieczorną Rycerze Kolumba wraz z rodzinami odmówili Różaniec. Mszę Św. z kazaniem skierowanym w szczególności do Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, Apostolstwa Krwi Chrystusa, DD Misyjne, Duszpasterstwa Powoływaniowego, Duszpasterstwa Trzeciego Zakonu Frańciszkańskiego, Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej, Grupy Modlitewnej Ojca Pio, odprawił Czcigodny Ks. Prałat Stanisław Tarnawski, Dyrektor Referatu Misyjnego w Diecezji Rzeszowskiej. O godz. 20.00 Ks. dr Paweł Synoś poprowadził konferencję, w której uczestniczyli: Akcja Katolicka, KSM, DD Nauczycieli, Duszpasterstwo Ekumeniczne, Duszpasterstwo Nowych Ruchów Katolickich, Neokatechumenat, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Civitas Christiana i oczywiście Rycerze Kolumba.
Dzień zakończył Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ks. Dra Janusza Podlaszczaka, Referenta Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Konsultanta w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Msza Św. po Apelu Jsnogórskim, odprawiona została przez Ks. Prałata Stanisława Poterę, Wicedziekana i Proboszcza w Kościele Św. Michała w Rzeszowie.

W czwartek z kamerą odwiedziła nas Redakcja Katolicka TVP Rzeszów z jej Dyrektorem Ks. Józefem Brzostowskim. Nagrany został materiał, który można było oglądać w Aktualnościach TVP Rzeszów i Magazynie Katolickim na antenie TVP Info. (dostęp do tego materiału uzyskać można TUTAJ). W nagranym materiale Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba w Rzeszowie Ks. Kanonik Janusz Kosior zaprezentował Parafię Św. Jadwigi Królowej i budowę Kościoła Akademickiego wraz z Akademickim Centrum Duszpasterskim, Duszpasterz Akademicki Ks. dr Mirosław Twardowski opowiedział o działalności i rozwoju Duszpasterstwa w Rzeszowskim Ośrodku Akademickim, Ks. Krzysztof Cieśla przypomniał Cud Objawień Matki Bożej z Guadalupe zaś Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba, Brat Tomasz Wawrzkowicz przedstawił historię i teraźniejszość powstania i rozwoju Zakonu Rycerzy Kolumba na Świecie, w Polsce i w Rzeszowie.

Piątek 17 lutego to Dzień Modlitw w Intencji Ojczyzny. Msza Św. o godz. 7.00 rozpoczęła czas modlitwy i czuwania przed Cudownym Wizerunkiem Madonny z Guadalupe.
Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, Mszę Św. w Intencji chorych, cierpiących, samotnych i zagubionych odprawił Ks. Prałat Bronisław Janik. Swe słowa kierował szczególnie do Arcybractwa Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej, DD Myśliwych, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy Brata Alberta.
Mszę Św. z Kazaniem w Intencji Ojczyzny odprawił Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Czcigodny Ks. Dr Janusz Sądel. Następnie Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej Czcigodny Ks. Prałat Stanisław Słowik w konferenci skierowanej do Solidarności, Duszpasterstwa Diecezjalnego Bankowców, DD Rzemieślników, Duszpasterstwa Charytatywnego DR, DD Turystów, Duszpasterstwa Okręgu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, Duszpasterstwa Pracowników Energetyki, Duszpasterstwa Pracowników Portu Lotniczego, Duszpasterstwa Rolników, Duszpasterstwa Sybiraków, Duszpasterstwa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Duszpasterstwa Syndyków i Likwidatorów, Duszpasterstwa Środków Społecznego Przekazu, Duszpasterstwa Związku Strzeleckiego "Strzelec", Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przypomniał znaczenie pojęcia Patriotyzm i Umiłowanie Ojczyzny w historii i w dzisiejszych trudnych czasach.
O godz. 20.00 rozpoczęła się konferencja: "Oni Pozostawili Tutaj Swój Ślad", którą poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Przypomniał On sylwetki wybitnych Polaków wywodzących się z Podkarpacia: JE Ks. Kardynała Adama Sapiechy, Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, Świętego Ks. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara i prof. Stanisława Pigonia.
O godz. 21.00 Apel Jasnogórski poprowadział Czcigodny Ks. Infułat Stanisław Mac. Następnie Ks. Infułat odprawił Mszę Św. z Kazaniem w Intencji Ludzi Pracy. W nauce swej pochylił się nad problemami pracowników i całych rodzin w dzisiejszym Świecie. Zwrócił uwagę na zagrożenia czychające na Chrześcijaństwo, Naszą Ojczyznę i każdego z nas.
W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Diecezjalnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy, DD Pracowników Gospodarki Lesnej, Wodnej i Parków Narodowych, DD Służby Zdrowia, DD Sportowców, Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Duszpasterstwa Prawników, Duszpasterstwa Związku Inwalidów Wojennych, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenia Farmaceutów.
Dzień zakończył Kapelan Rycerzy Kolumba Ks. Kanonik Janusz Kosior, dziękując, za wspólną modlitwę i czuwanie u stóp Najświętszej Panienki z Guadalupe.

Sobota 18 lutego to ostatni dzień pobytu Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Kościele Św. Jadwigi Królowej i Radzie 15268 w Rzeszowie.
Adoracja Obrazu rozpoczęła się od Mszy Św. o godz. 7.00, po której wierni modlili się indywidualnie aż do godz. 9.00. O tej właśnie porze Ks. Dr Stanisław Mazur poprowadził konferencję nt.: "Juan Diego - wzór mężczyzny chrześcijanina". Uczestniczyli w niej szczególnie Rycerze Kolumba oraz przedstawiciele Duszpasterstwa Policji, Duszpasterstwa Straży Pożarnej i Wojska, Duszpasterstwa Mężczyzn i Męskie Grupy Parafialne.
O godz. 10.30 Rycerze Kolumba poprowadzili, ostatni już przed Najświętszą Panią z Guadalupe, Różaniec, po zakończeniu którego Delegat Rejonowy Rycerzy Kolumba , Brat Tomasz Wawrzkowicz odczytał Modlitwę do Matki Bożej z Guadalupe, Czcigodnego Ks. Prałata Eduardo Chaveza.
Następnie odprawiona została Msza Św. pożegnalna. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej JE Bp Edward Białogłowski. Wraz z Czcigodnym Księdzem Biskupem w Celebrze Mszy Św. brało udział 12 Księży Diecezji Rzeszowskiej. Na zakończenie Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba w Rzeszowie, Czcigodny Ks. Kanonik Janusz Kosior pożegnał Najświętszą Panienkę. Podziękował też JE Czcigodnemu Ks. Biskupowi, Czcigodnym Księżom, Zacnym Rycerzom Kolumba i wszystkim wiernym za udział i uświetnienie swoją obecnością tej Doniosłej Uroczystości. W trakcie wynoszenia przez Rycerzy, Cudownego Obrazu ze Świątyni wielu wiernych otoczyło Matkę Bożą z Guadalupe, pragnąc czule się pożegnać. Dało się zauważyć w wielu oczach łzy wzruszenia i wdzięczności za Jej Obecność wśród nas. Ksiądz Janusz Kosior wypowiedział wtedy doniosłe słowa: "Wprawdzie Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe dzisiaj nas opuszcza, by Nawiedzić kolejne Rady Rycerzy, Kościoły, Diecezje, ale Najświętsza Madonna z Guadalupe zostanie tu z nami na zawsze!!!". Słowa te głęboko zapadły w serca i umysły tłumu wiernych biorących udział w Procesji Przeniesienia Obrazu Matki Bożej do autokaru.
Obraz Matki Bożej z Guadalupe wraz z grupą 50-ciu pielgrzymów (Rycerzy Kolumba z rodzinami i znajomymi) odjechał do Krakowa. W drodze do miejsca przeznaczenia, wstąpiliśmy na modlitwę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
Następnie Pielgrzymi z Rzeszowa udali się do Kościoła Św. Floriana w Krakowie, gdzie Braciom z Rady 14000 przekazali Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadalupe.
Po pożegnaniu się z Najświętszą Panią z Guadalupe, napełnieni Jej Łaską, powróciliśmy szczęśliwie do Rzeszowa.

W dniach 11 - 18 lutego 2012 r., przed Obliczem Matki Bożej z Guadalupe modliło się, czuwało, uczestniczyło w Mszach Św., prelekcjach i konferencjach około 30 tys. wiernych. Msze Św. Celebrowało kilkudziesięciu Księży, w tym Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Bp Kazimierz Górny oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Bp Edward Białogłowski.
Wykłady, nauki i konferencje prowadziło 23 prelegentów, zarówno duchownych jak i świeckich.
Był to tydzień, w którym dzięki Najświętszej Panience wzmocniliśmy się Duchowo i intelektualnie.
Na koniec pragniemy serdecznie podziękować Proboszczowi Parafii Św. Jadwigi Królowej, Kapelanowi Diecezjalnemu Zakonu Rycerzy Kolumba w Rzeszowie, Czcigodnemu Ks. Kanonikowi Januszowi Kosiorowi za Jego ogromny wkład w stworzeniu i realizacji Programu Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej z Guadelupe w Diecezji Rzeszowskiej. To dzięki jego osobistemu wkładowi i zaangażowaniu mogliśmy ten tydzień przeżyć w tak podniosłych nastrojach. Dziękujemy również za wydatną pomoc pozostałym Księżom z Parafii Św. Jadwigi Królowej: Ks. dr Mirosławowi Twardowskiemu, Ks. Prałatowi Bronisławowi Janikowi, Ks. Krzysztofowi Cieśli i Ks. Marcinowi Grabosiowi. Wielkie podziękowania należą się również grupom parafialnym, za ogromny wkład w przygotowaniach do przyjęcia Obrazu Matki Bożej w Rzeszowie i uczestnictwo w codziennych modlitwach i adoracjach.
Dziękujemy wszystkim Braciom Rycerzom, którzy nie szczędzili sił i czasu na codzienne czuwania, modlitwy i uczestnictwo w nabożeństwach przed Obliczem Najświętszej Pani z Guadalupe od wczesnego rana (adoracja rozpoczynała się codziennie o godz. 6.00), do późnych godzin wieczornych (zwykle ok. 23.00). Szczególne podziękowanie należy się Zacnemu Bratu Jerzemu Wawrzkowiczowi, którego setki zdjęć uświetniają tę relację i Księgę Pamiątkową z Nawiedzenia Matki Bożej z Guadalupe w Diecezji Rzeszowskiej, Parafii Św. Jadwigi Królowej i Radzie Rycerzy Kolumba Nr 15268 w Rzeszowie.

Pozdrawiam Bratersko, Vivat Jesus!
Tomek Wawrzkowicz, Delegat Rejonowy KofC III w Polsce".