Formacja

Matka Boża przywitana w Grodzie Kraka

W sobotę 18 lutego wieczorem w Bazylice św. Floriana w Krakowie, obraz Matki Bożej z Guadalupe przywitała pierwsza polska Rada 14000 im. Jana Pawła II.

Obraz przywieźli Bracia z Rzeszowa, którzy zaskoczyli swoją bardzo liczną reprezentacją. Obraz został wprowadzony do Bazyliki św. Floriana, przy której siedzibę ma Rada 14000 i odprawiona została Msza Święta, w której uczestniczyli Rycerze Kolumba z Rzeszowa i Krakowa oraz licznie zgromadzeni Wierni.

Dzień 1 – sobota, 18-02-2012

Godz. 17.30 – Przyjazd obrazu do Bazyliki św. Floriana, uroczyste przywitanie i wniesienie obrazu do Bazyliki
Godz. 18.30 – uroczysta msza święta prowadzona przez Ks. Dr, Marka Leśniaka w Koncelebrze z Ks. Proboszczem Grzegorzem Szewczykiem oraz w asyście kanoników Kapituły Bazyliki św. Floriana. Słowo Boże Ks. Marek Leśniak.

Dzień 2 – niedziela, 19-02-2012

Msze święte o godzinie 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.15, 18.30, 20.00.
Słowo Boże głosi Ks. Marek Leśniak, o godz. 11.15 uroczysta msza z udziałem Kanoników Kapituły Kolegiackiej Bazyliki św. Floriana, o 15.15 msza święta zakończona różańcem.

Dzień 3 – poniedziałek, 20-02-2012

Godz. 17.00 przyjazd obrazu do Parafii Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach, uroczyste przywitanie przed kościołem przez ks. Proboszcza i ks. Wikarego oraz gości w asyście ministrantów, lektorów, uroczyste wejście do kościoła przy pieśni „Ave Maria”.
Śpiew „O Maryjo Witam Cię”, modlitwa na powitanie - Ks. Proboszcz, wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa w ciszy.
18.30 Uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Prał. Ryszarda Lubra, koncelebra ks. Sebastian, ks. Proboszcz oraz księża goście z domu księży chorych.
20.15 Różaniec prowadzi ks. Sebastian z Rycerzami Kolumba, wspomaga Chór MILLENNIUM
21.00 Apel Jasnogórski zakończony pieśnią „O Maryjo Żegnam Cię”
21.20 Odprowadzenie obrazu do kaplicy Domu Księży Chorych.

Dzień 4 i 5 – wtorek i środa, 21 i 22-02-2012

18.00 przyjazd obrazu do Parafii św. Jadwigi, uroczyste przywitanie przez ks. Proboszcza Marka Hajdyłę, oraz ks. Dariusza Oko w asyście ministrantów, wprowadzenie obrazu do kościoła. Słowa powitania obrazu Matki Bożej skierowane przez Ks. Proboszcza.
18.30 Uroczysta msza święta pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, Słowo Boże głosi ks. Dariusz Oko.

Dzień 6 – czwartek, 23-02-2012

17.45 przyjazd obrazu do Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie - Borku Fałęckim. Przywitanie przez ks. Proboszcza, ks. Wikarego oraz kapelana Rady 14000, w asyście służby liturgicznej wprowadzono obraz do Kościoła.
18:00 Uroczysta Msza Święta koncelebrowana, homilię wygłosił ks. Marek Leśniak - kapelan
21:00 Apel Jasnogórski 

Dzień 7 - piątek 24-02-2012

6.30 - Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym
9.00 - Msza Święta dla starszych, samotnych i emerytów
10.00 – Indywidualne modlitwy wiernych przed obrazem Matki Boskiej.
16.45 - Pożegnanie obrazu

17.00 - Przyjazd obrazu do Parafii Św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303, uroczyste przywitanie przed kościołem przez Ks. Proboszcza i księży wikarych oraz gości w asyście ministrantów, lektorów, uroczyste wejście do kościoła przy pieśni „Ave Maria”. Modlitwa na przywitanie obrazu.
17.30 - Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej.
18.00 – Uroczysta Msza Maryjna pod przewodnictwem ks. Proboszcza w koncelebrze księży wikarych. Słowo Boże głosi ks. Marek Leśniak
19.00 - Indywidualne modlitwy przed obrazem organizowane przez grupy parafialne naszej parafii.
21.00 - Apel Jasnogórski.

Dzień 8 - sobota 25-02-2012

6.30 - Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym
7.00 - Msza Święta dla starszych
9.30 – Specjalna Msza Święta dziękczynna za nawiedzenie Parafii przez Matkę Boską z Guadalupe
10.30 - Indywidualne modlitwy przed obrazem organizowane przez grupy parafialne naszej parafii.
15.15 - Nabożeństwo różańcowe przed obrazem Matki Bożej z Guadalupe i modlitwa w intencji poszanowania życia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci – Ks. Proboszcz w asyście Rycerzy Kolumba.
16.15 - Pożegnanie obrazu zakończone pieśnią „O Maryjo Żegnam Cię”.
17.45 – Przekazanie obrazu Matki Bożej Radzie 15128. 


Sobota, 18 lutego w Bazylice św. FlorianaNiedziela, 19 lutego w Bazylice św. Floriana Poniedziałek, 20 lutego w Parafii Opatrzności Bożej 

 

Wtorek-Środa, 21-22 lutego w Parafii Królowej Jadwigi

  

Czwartek, 23 lutego w Parafii Matki Bożej Zwycięskiej