Formacja

MB z Guadelupe w Rudzie Śląskiej

Po przywitaniu obrazu do parafii p.w. Piusa X przez ks. Proboszcza Krzysztofa Sitka, który jest jednocześnie kapelanem Rycerzy Kolumba w Rudzie Śląskiej obyło się nabożeństwo ku czci Matki Bożej. O godzinie 18 Mszy Świętej w intencji życia poczętego i w intencji małżeństw oczekujących potomstwa przewodniczył ks. abp senior Damian Zimoń. Po mszy czuwanie modlitewne zakończono Apelem Jasnogórskim.