Formacja

Matka z Guadalupe na ziemi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

6 września 2012 kopia cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe przybyła na ziemie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej do parafii Mariackiej w Słupsku w asyście Zacnych Braci z Gdańskiej Rady 15117 na czele z Wielkim Rycerzem Piotrem Ropel.

Do Kościoła Obraz został procesyjnie wniesiony przez Braci Rycerzy ze Słupskiej Rady, po czym w imieniu wszystkich zgromadzonych Matkę powitał Proboszcz parafii ks. Dziekan Zbigniew Krawczyk oraz Wielki Rycerz Marek Ziętek. Ks. dr Krzysztof Włodarczyk dyrektor wydziału Duszpasterskiego, który przewodniczył mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię. W uroczystej koncelebrze udział wzięli ks. dr Filip Krauze, koordynator Duszpasterstwa Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Gdańskiej, ks. Proboszcz Zbigniew Krawczyk, Proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Andrzej Hryckowian opiekun grupy Rycerzy z Koszalina oraz opiekun słupskich Rycerzy Kolumba ks. Tomasz Kudaszewicz.

Po zakończeniu Mszy św. odbyło się wprowadzenie na urząd nowych Funkcjonariuszy Rady 15527 im. Bł. Kleryka Bronisława Kostkowskiego Męczennika w Słupsku. Zaprzysiężenia dokonał Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju w Polsce Zacny Brat Stefan Otremba.

Każdego popołudnia podczas peregrynacji Rycerze Kolumba prowadzili modlitwy różańcowe, natomiast po wieczornej Mszy Św. o godz. 20-tej odbywał się Apel Maryjny, który z dnia na dzień gromadził coraz większe rzesze wiernych.

W niedzielę 9 września na mszach św. ks. Tomasz Kudaszewicz wygłosił homilie poświęcone przesłaniu Matki Bożej, obronie życia poczętego i niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą metoda „in vitro”. Po zakończeniu mszy św. Rycerze Kolumba rozdawali wiernym pamiątkowe obrazki z modlitwą Jana Pawła II.

Podczas tych 8 dni, kościół Mariacki odwiedziło kilka tysięcy osób z całego Słupska, co pokazuje, że peregrynacja obrazu cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sobotę 15 września o godzinie 8.00 odbyła się uroczysta Msza św. po której pożegnaliśmy Obraz Matki Bożej z Guadalupe. Na zakończenie pobytu Matki Bożej wszystkie pamiątki i obrazy jakie wierni nabyli w związku z peregrynacją Obrazu, zostały poświęcone. Delegacja Rycerzy Kolumba ze Słupska przewiozła następnie Obraz do Suchar koło Nakła, gdzie przekazała Rycerzom z Rady 15415.

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej z Guadalupe dla wielu z nas była specjalnym czasem, który pozostawił w naszych sercach radość, miłość i nowe doświadczenia obecności i działania Boga przez Maryję.