Formacja

Chmielnik wita Matkę

20 października 2012 Rycerze Kolumba z Rady nr 15415 w Chmielniku wraz ze swym kapelanem księdzem Franciszkiem Siarkiem i całą parafią powitali pielgrzymujący po polskich Radach Rycerzy Kolumba obraz Matki Bożej z Guadelupy.

Obraz Matki Bożej przybył w asyście rycerzy z Rady Konecko-Węgrzyńskiej i został wprowadzony do kościoła w parafii w Chmielniku.