Formacja

Matka Boża z Guadalupe w Zamościu

Czczony przez Katolików na całym świecie obraz z meksykańskiej Guadalupe przywędrował do Zamościa w sobotę 10 listopada z Ożarowa w diecezji sandomierskiej i peregrynował po zamojskich świątyniach. Do niedzieli wierni czuwali w Katedrze Zamojskiej, później trafił do kościołów: o. Franciszkanów, Opatrzności Bożej, św. Michała Archanoła, św. Brata Alberta, MB Królowej Polski i św. Krzyża.

W Katedrze Zamojskiej, która obchodzi uroczystość 375 rocznicy poświęcenia, obraz Matki Boskiej uroczyście powitał ks. prałat Adam Firosz, kanclerz kurii biskupiej i proboszcz parafii katedralnej, kapelan zamojskich rycerzy. W imieniu Rycerzy Kolumba Rady 15440 im. Świętego Tomasza Apostoła i wszystkich wiernych, matkę Bożą z Guadalupe powitał ciepłymi słowami Wielki Rycerz Kazimierz Skiba.

Po powitaniach odmówiono modlitwę różańcową, a Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej JE ks. bp Marian Rojek odprawił uroczystą Mszę św celebrowaną przez księży proboszczów zamojskich parafii.

Był to wielki dar od Boga, czas łaski i wielkie przeżycie religijne dla Rycerzy Kolumba, ich rodzin i wiernych tak licznie zgromadzonych w zamojskich świątyniach.

Głównym przesłaniem Matki Bożej z Guadalupe jest obrona ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak również obrona katolickiej rodziny i Kościoła. Jest to zasadnicze przesłanie do wypełniania dla nas, Braci Rycerzy Kolumba działających na całym świecie. 

Po uroczystym pożegnaniu 17 listopada 2012 Obraz w asyście zamojskich Rycerzy Kolumba został przekazany do Lubaczowa.