Formacja

Film z III Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

W dniach 19-20 kwietnia 2013 roku odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - III Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. Oto film z tego rycerskiego święta.