Formacja

Peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Starachowicach


Wizyta Matki Bożej z Guadalupe  w naszej starachowickiej społeczności (Rada 15015) była czymś niezwykłym. Tak jak w Polsce, Maryja, znana jest najbardziej w wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, tak w Ameryce, najbardziej  znana jest w wizerunku z Guadalupe.  Dlatego wizyta obrazu z postacią Patronki Ameryki, w Parafii pod wezwaniem Patronki Polski jest dla nas tak szczególna.

Po dwutygodniowym przygotowaniu, przez blisko siedem dni mieliśmy możliwość modlić się do Opiekunki Nienarodzonych, a podczas niedzielnej Mszy Św. przyrzekaliśmy bronić życia. Msze i modlitwy gromadziły wiele osób z naszej małej parafialnej wspólnoty.   Oprócz nabożeństw  wsłuchiwaliśmy się  w maryjne pieśni podczas koncertu rycerskiego chóru a także mieliśmy możliwość zapoznania się z historią i symboliką obrazu, w czasie projekcji filmów o Matce Bożej z Guadalupe. Codzienny rycerski różaniec budował wspólnotę z innymi grupami  naszej parafii.

Z ochotą także „pielgrzymowaliśmy” z obrazem do opactwa cystersów w Wąchocku. Jest to miejsce szczególne, gdyż wielu z nas, tam właśnie dostąpiło zaszczytu przyjęcia do Rycerzy.  Słowa podziękowania wyrażone przez Opata i radość niesienia Maryjnej modlitwy, było dla nas prawdziwą satysfakcją.

Swoje słowa do Matki Bożej z Guadalupe mogliśmy wzmacniać jednością; Rycerze Kolumba z bratniej rady 14023 często byli z nami niosąc wspólną modlitwę .

Paweł Perchel