Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Kopia obrazu Świętej Rodziny w Łodzi

Obraz przyjechał do naszej świątyni w towarzystwie Rycerzy Kolumba ze Zduńskiej Woli. W uroczystości wzięli udział; Ks. Dariusz Kaliński ze Zduńskiej Woli, Ks. Prałat Grzegorz Karolak i Ks. Rafał Zatorski z Ciechocinka, a z ramienia naszej parafii Ks. Proboszcz Wiesław Kamiński – kapelan Rady i Ks. Andrzej Szymaniec, Rycerze Kolumba Rady 15279 oraz zebrani goście i parafianie.

W słowach powitania skierowanych do zebranych ks. Kamiński wskazał na wiele zagrożeń, które czają się wobec współczesnej rodziny, zwłaszcza w naszym mieście, które nękane jest bezrobociem, problemami alkoholizmu i przemocy w rodzinie oraz odchodzeniem od kościoła i religii.

Uroczystą Eucharystię zakończyło błogosławieństwo zebranych. Kopia obrazu Świętej Rodziny zostanie następnie przewieziona do parafii Matki Boskiej Fatimskiej, gdzie Rycerze Kolumba Rady 15279 mają Okrągły Stół.

Tomasz Pintera - Sekretarz ds. finansów
FOT. MARKADA