Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Peregrynacja w Ciechocinku

21 października 2015 roku rozpoczęło się nawiedzenie kopii obrazu Świętej Rodziny w Radzie Rycerzy Kolumba nr 16014 im. św. Jana Pawła II przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.

Uroczystość rozpoczęła się od procesyjnego wprowadzenia Obrazu do kościoła parafialnego św. Apostołów Piotra i Pawła w asyście księży kapelanów, liturgicznej służby kościelnej, Rycerzy Kolumba z Torunia i Ciechocinka.

Wielki Rycerz Eugeniusz Rakoca powitał łaskami słynący obraz św. Rodziny. Następnie obraz przywitali; Leszek Dzierżewicz – burmistrz Ciechocinka oraz Dariusz Wochna – starosta powiatu aleksandrowskiego.

Po powitaniach została odprawiona Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił kapelan Rady nr 16014 ks. Prałat Grzegorz Karolak.
W koncelebrze uczestniczyli: Kapelan Rady Nr 16015 w Zduńskiej Woli ks. dr Prałat Dariusz Kaliński oraz Kapelan Rady nr 15078 w Toruniu ks. Kanonik Jan Ropel.

Wśród gości obecni byli:
Piotr Paweł Ropel – Kustosz Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce,
Janusz Polczewski – Delegat Rejonu10 Rycerzy Kolumba w Polsce,
oraz 34 Rycerzy Kolumba i 537 wiernych świeckich.

W wygłoszonym słowie ks. Prałat Grzegorz Karolak przybliżył wszystkim przybyłym historię cudownego Obrazu.

W kolejne dni Nawiedzenia rozdawano obrazki i sprzedawano książki „Rytuału Rodzinnego”. Przez wszystkie dni Nawiedzenia wierni Parafii licznie gromadzili się przed Świętą Ikoną Najświętszej Rodziny. Przed Obrazem spotkaliśmy rozmodlone rodziny: rodzice i dzieci (ponad 500 rodzin), przyszłych małżonków, wdowy i wdowców oraz wiele osób młodych i dzieci.