Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Zduńska Wola przywitała Świętą Rodzinę

Poświęcona 29 czerwca 2015 r. przez papieża Franciszka kopia obrazu Świętej Rodziny, którego XVIII-wieczny pierwowzór znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie, w dniach od 28 października do 4 listopada 2015 roku nawiedza Zduńską Wolę.

Nawiedzenie obrazu w parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli stało się możliwe dzięki inicjatywie ks. prałata Dariusza Kalińskiego oraz działających w parafii Rycerzy Kolumba. Do bazyliki zduńskowolskiej obraz został przywieziony przez Rycerzy Kolumba z Ciechocinka wraz z duszpasterzami: ks. prałatem Grzegorzem Karolakiem i ks. Rafałem Zatorskim.

Peregrynacja w Zduńskiej Woli, która zbiega się z zakończonym kilka dni wcześniej w Watykanie synodem poświęconym rodzinie, ma na celu ukazanie ideału Świętej Rodziny jako wzoru dla współczesnych rodzin i zachęcenie do pogłębienia: wiary, nadziei i miłości.

Przed wieczorną Mszą św. obraz został procesyjnie wniesiony do bazyliki zduńskowolskiej i umieszczony w prezbiterium, gdzie był wystawiony do 4 listopada br., czyli do momentu przewiezienia obrazu do parafii w Łodzi.

Podczas inauguracji nawiedzenia obraz Świętej Rodziny został powitany przez Wielkiego Rycerza Rady nr 16015 w Zduńskiej Woli Kacpra Poczesnego, który wskazał, że czas nawiedzenia parafii przez obraz Świętej Rodziny, opromieniony błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka przyczyni się do pogłębienia refleksji na temat rodziny, jej istoty i zadań w Bożym zamyśle.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił Kapelan Rady nr 16014 w Ciechocinku ks. Prałat Grzegorz Karolak, który powiedział m.in.: "To nawiedzenie jest wielką szansą dla odrodzenia życia religijnego naszych rodzin. Owoce nawiedzenia już obserwujemy w parafiach: Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, św. Piotra i Pawła w Ciechocinku i Zduńskiej Woli". Przypomniał jednocześnie, że oryginał obrazu znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. dr prałat Dariusz Kaliński - Kapelan Rady nr 16015 w Zduńskiej Woli wyraził słowa dziękczynienia Panu Bogu za dar Świętej Rodziny, Jej obecności, za dar pracy, posługi i życia braci Rycerzy Kolumba, którzy są kustoszami tego obrazu. Następnie zawierzył Świętej Rodzinie wszystkie rodziny z parafii Wniebowzięcia NMP, ze szczególnym uwzględnieniem tych spodziewających się potomstwa, zatroskanych o swoje dzieci i przeżywających trudności. Rycerze Kolumba, polecili Świętej Rodzinie swoje rodziny, przede wszystkim małżonki i dzieci. Każdy z uczestniczących w nabożeństwie otrzymał obrazek z wizerunkiem Świętej Rodziny i modlitwą w intencji rodzin. Wielu z uczestniczących w nabożeństwie nabyło specjalny Rytuał Rodziny, z propozycjami modlitw, błogosławieństw i nabożeństw.

Podczas peregrynacji oprócz rodzin przybywało wiele młodzieży, która spędzała czas na kontemplacji wizerunku Świętej Rodziny. Nawiedzenie to stanowiło szczególny czas łaski dla parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, gdyż wielu mieszkańców przychodziło specjalnie, aby stanąć tu, przed osławionym wizerunkiem Świętej Rodziny. 

Ks. Mariusz Budkiewicz