Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Peregrynacja w Dobrzechowie

W dniach 24 do 31 października 2015 roku w Parafii św. Stanisława BM w Dobrzechowie miało miejsce Nawiedzenia Kopii Obrazu Świętej Rodziny.

Obraz przywieziony został z Parafii Św. Jadwigi w Rzeszowie. W ceremonii powitania uczestniczył Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba Czcigodny Ks. Janusz Kosior, który przewodniczył Mszy św., a także Sekretarz Stanowy Brat Tomasz Wawrzkowicz oraz Wielki Rycerz Rady w Rzeszowie Brat Lucjan Kosturek.

Podczas Peregrynacji bracia Rycerze wraz z parafianami mieli okazję uczestniczyć w wielu konferencjach, które prowadzili: Ks. Jan Kobak – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, Ks. dr hab. Jerzy Buczek – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Ks. mgr Tomasz Blicharz oraz Ks. dr Adam Dzióba.

W ostatnim dniu odbyła się Msza św., której przewodniczył Ks. dr Jan Koc. Pożegnanie obrazu zakończone zostało zawierzeniem rodzin z parafii opiece Świętej Rodziny.

W czasie Peregrynacji obrazu bracia Rycerze uczestniczyli w kweście na Seminarium Duchowne, podczas której rozdawali obrazki Świętej Rodziny.

 

Bogusław Kucab - Wielki Rycerz Rady 15588 w Dobrzechowie