Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Zakończyła się peregrynacja w tarnowskiej katedrze

Po dwutygodniowym nawiedzeniu obrazu Św. Rodziny w tarnowskiej katedrze nadszedł czas przekazania obrazu kolejnej parafii.

2 stycznia 2016 roku bracia Rycerze Rady nr 16100 im. bł. ks. Bronisława Markiewicza zebrali się w bazylice katedralnej, aby uczestniczyć w uroczystym przekazaniu obrazu. Korzystając z ostatnich chwil Bracia Rycerze wspólnie odmówili modlitwę Różańcową, którą poprowadził ks. prałat Zbigniew Guzy, kapelan Rady nr 16100 w intencji osób uzależnionych oraz ich rodzin. Następnie liczna delegacja Braci Rycerzy udała się wraz z obrazem do Braci Rycerzy Rady nr 16181 im. Św. Faustyny przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, którzy byli kustoszami obrazu przez kolejny tydzień tj. do dnia 9 stycznia.

Na zakończenie ceremonii przekazania obrazu proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Czesław Haus złożył podziękowania na ręce zgromadzonych rycerzy za aktywne uczestnictwo Rad w życiu parafii do których należą.