Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Peregrynacja Obrazu Św. Rodziny w dekanacie lubaczowskim

W październiku 2016 roku, w dniach 22-29, obraz Świętej Rodziny odwiedził Radę nr 16380 im. św. Stanisława BM w Lubaczowie.

Powitanie odbyło się w konkatedrze w Lubaczowie, a w niedzielę uroczystą Mszę św. odprawił ks. biskup Mariusz Leszczyński - biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Obecność Obrazu Rycerze z tutejszej Rady wykorzystali, aby przybliżyć mieszkańcom Lubaczowa Zakon Rycerzy Kolumba i jego działalność w Polsce i na świecie oraz na terenie parafii. Na każdej niedzielnej Mszy św. Delegat Rejonowy - br. Marcin Wojciechowski opowiadał o działalności Rycerzy Kolumba, a bracia czynnie uczestniczyli w Eucharystiach.

Obraz odwiedził parafie Oleszyce, Cieszanów, Stary Dzików i Horyniec. 

Ryszard Kosturek - Wielki Rycerz Rady 16380