Prośba o modlitwę

Proszę o modlitwę za mojego bratanka - małego Adasia - doświadczonego chorobą - o powrót do normalnego życia, do zdrowia i radości. Aby rósł na chwałę Pana i swoich rodziców. Proszę też o modlitwę za rodziców Adasia - o siłę i wytrwałość w pokonywaniu codziennych trudów, wzajemną Miłość, która wszystko zwycięża, wszystkiemu wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję.

Vivat Jezus
Piotr Malinowski
Rada 16105 Wrocaław