Artykuły

Słowo Delegata Stanowego

Zacni Kapelani Rad
Bracia Rycerze,

„Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy pracowali na chleb, który nam daje.”

Słowa Św. Brata Alberta towarzyszą wielu z nas w codziennych obowiązkach rodzinnych, zawodowych czy zainteresowaniach. Nabierają tym większego znaczenia, im bardziej poważnie realizujemy swoje powołanie. Wartość codziennych obowiązków, często w dzisiejszych czasach rozumiana tylko jako pogoń za sukcesem, ma jednak wartość głębszą. To nie tylko ciągłe podnoszenie poprzeczki, awansowanie i wygrana w „wyścigu szczurów”. Obowiązki dnia codziennego solidnie wykonywane mają wartość przykładu, dobrego przykładu, mającego cechy cnoty wypełnionej modlitwą. Świadek Miłosierdzia
Św. Brat Albert jest przykładem tego, który podejmując obowiązki, wykonywał je z największą starannością. Od udziału w Powstaniu Styczniowym, przez okres studiów i twórczości malarskiej, aż do bezgranicznego oddania się najuboższym. W każdym podejmowanym zadaniu w pełni zaangażowany - daje każdemu z nas przykład jak powinniśmy realizować swoje życiowe powołanie. W najbliższym czasie jeszcze pełniej będziemy mogli przyjrzeć się postaci Tego, który wyszedł na peryferie ubóstwa, by być wśród najbardziej potrzebujących. Zachęcam już dziś do pełnego zaangażowania się naszych rodzin, wspólnot parafialnych i społeczności lokalnych do wspólnego przeżywania modlitewnego spotkania w obecności Św. Brata Alberta w postaci Relikwii, które będą nawiedzały nasze parafie. Niech temu modlitewnemu spotkaniu towarzyszy konkretne dzieło miłosierdzia, wyrażone w zbiórce koców dla noclegowni prowadzonych przez wspólnoty albertyńskie.
W miesiącu marcu przeżywać będziemy Tydzień Ceremonii Przyjęć. Jak ważnym zadaniem jest dbanie
o rozwój członkostwa, wielokrotnie mówił o tym Najwyższy Rycerz Carl Anderson. Obchodząc Dzień Założyciela powiedział: „ Wierzę, że również dziś nasz świątobliwy Założyciel ma wgląd w serca swoich Braci Rycerzy. Niech będzie On zaskoczony tym, co jego bracia Rycerze będą osiągać sto lat po nas”. Podejmujemy także i my to zadanie. Już dziś każdy Zespół Pierwszego Stopnia zaplanuje
w dniach 20 – 26 marca Ceremonię Przyjęć. To zadanie powinno być obowiązkiem, który będzie miał „wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem”.
W dniu 11 marca br. w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach k/Warszawy odbędzie się kolejna uroczystość pasowania na Stopień Patriotyczny. W uroczystości tej weźmie udział Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Już dziś gratuluję wszystkim przyjęcia tego zaszczytu.
Stopień Patriotyczny oznacza dodatkowe - obok pełni rycerstwa, uzyskanej w III Stopniu - zaangażowanie w sprawy Rycerzy Kolumba. Podstawowym obowiązkiem każdego z nas jest troska o rozwój członkostwa naszej organizacji, abyśmy mogli jeszcze lepiej służyć Kościołowi i odpowiadać na potrzeby naszych społeczności.
Z tego powodu niech szczególnym darem wdzięczności związanym
z przyjęciem Stopnia Patriotycznego będzie zaproszenie co najmniej jednego kandydata, który w ten sam dzień wstąpi do Rycerzy Kolumba. W ten sposób okażemy, że naszą troskę
o Dobro Zakonu wyrażamy nie tylko przez słowa, ale i czyn. Od dziś niech ten dar towarzyszy każdemu Rycerzowi, który chce wstąpić w szeregi Panów Rycerzy Stopnia Patriotycznego.
Proszę o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny i Rycerzy Kolumba.

Vivat Jezus!
Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba