Materiały dla Funkcjonariuszy

Zapraszamy funkcjonariuszy Rad do części szkoleniowej strony Rycerzy Kolumba. Tu można obejrzeć prezentacje szkoleniowe dla Delegatów Rejonowych, Wielkiego Rycerza, oraz innych funkcjonariuszy.

Seminarium Szkoleniowe dla Delegata Rejonowego

Seminarium jest podzielone na trzy części i pokrywa ogólne informacje o roli Delegata Rejonowego, obowiązki i zakres odpowiedzialności, oraz informacje o procedurach administracyjnych na szczeblu Rejonu. Zapraszamy wszystkich obecnych funkcjonariuszy, oraz tych, którzy będą chcieli w przyszłości pełnić funkcje przywódcze w Radzie do obejrzenia tego seminarium.

Seminarium Szkoleniowe dla Wielkiego Rycerza

Seminarium jest podzielone na trzy części i pokrywa ogólne informacje o roli Wielkiego Rycerza, obowiązki i zakres odpowiedzialności, oraz informacje o procedurach administracyjnych na szczeblu Rady. Zapraszamy wszystkich obecnych funkcjonariuszy, oraz tych, którzy będą chcieli w przyszłości pełnić funkcje przywódcze w Radzie do obejrzenia tego seminarium.


Materiały pomocnicze

 Sukces w Rozwoju Nowych Rad w 7 Tygodni
 Lista Kontrolna Delegata Rejonowego
 Jak Prowadzić Zebranie
 Procedury Parlamentarne w skrócie
 Protokół z Zebrania 


Formularze można pobrać TUTAJ...