Apel o pomoc naszych Braci

Nasi Bracia w Rycerstwie, br. Andrzej oraz jego ojciec br. Roman, z Rady 15416 im. Św. Brata Alberta w Chmielniku zwrócili się za pośrednictwem Rady Stanowej do wszystkich Braci Rycerzy oraz ludzi dobrej woli z prośbą o finansowe wsparcie kosztów leczenia i rehabilitacji Szymona - ich syna i wnuka. Szymon ma 21 lat i jest studentem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ciężka choroba, którą Szymon przeszedł kilka miesięcy temu, spowodowała u niego niewydolność wielonarządową oraz uszkodzenia mózgu, skutkiem czego Szymon zapadł w śpiączkę. Przez okres dwóch miesięcy lekarze z oddziału szpitalnego OIOM w Kielcach ratowali jego życie. We wrześniu br. Szymon został wypisany ze szpitala w Kielcach, ale stan jego zdrowia jest na tyle poważny, że wymaga niezwłocznej kontynuacji leczenia w prywatnej Klinice Neurorehabilitacji Klinicznej w Iławie.

Koszty leczenia, rehabilitacji oraz zakupu środków medycznych są ogromne i przewyższają możliwości finansowe najbliższej rodziny - sam pobyt w klinice to koszt ok. 20 000 zł miesięcznie – a dochodzą jeszcze koszty zakupu środków higienicznych, rehabilitacyjnych i lekarstw. Lekarze opiekujący się Szymonem dają nadzieję, że jego leczenie i rehabilitacja przyniesie oczekiwaną poprawę zdrowia. Na dzień dzisiejszy nie są jednak w stanie określić, kiedy to nastąpi.

Na prośbę Rodziny pozytywnie odpowiedziało Caritas Diecezji Kieleckiej uruchamiając subkonto bankowe, na które można wpłacać darowizny z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Szymona: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem: Leczenie Szymona Banasika (darowizny na cele charytatywne Caritas można bez limitu odliczyć od podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Możliwość przekazania środków finansowych na leczenie Szymona istnieje również podczas wypełniania rocznego podatku PIT z tytułu 1% podatku – wystarczy wpisać w odpowiednie pola nr KRS: 0000198087 oraz cel szczegółowy: Leczenie Szymona Banasika.

Przychylając się do prośby rodziny Szymona, zwracamy się więc do wszystkich Rycerzy z prośbą o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia oraz, jeżeli to możliwe, wsparcia finansowego kosztów jego leczenia.

Vivat Jezus!