Lista inicjatyw - propozycje dla Rad lokalnych

Rozwój dziecka przed urodzeniem 

Ten program ma na celu szerzenie w parafii informacji na temat rozwoju dziecka w łonie matki.

Podajemy listę 40 krótkich punktów opisujących rozwój dziecka w każdym tygodniu od momentu poczęcia aż do urodzenia.

By przeprowadzić ten program, po uzyskaniu zgody księdza proboszcza, należy umieścić w biuletynie parafialnym co tydzień informacje o rozwoju prenatalnym dziecka, tak by po kolei śledzić rozwój przez 40 tygodni, czyli przez całe 9 miesięcy ciąży.

Najlepiej rozpocząć program w weekend po Święcie Zwiastowania 25 marca, kiedy Jezus począł się w łonie Maryi, a zakończyć 25 grudnia w dzień Bożego Narodzenia. Można oczywiście rozpocząć program w innym czasie, zawsze będzie to ważna inicjatywa.

Poprzez cotygodniowe opisy parafianie będą mogli śledzić rozwój dziecka z tygodnia na tydzień i łatwiej uświadomić sobie, że każde życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i trwa aż do naturalnej śmierci.

Każda istota ludzka przechodzi przez różne stadia rozwoju zarówno przed, jak i po urodzeniu. W różnym momentach życia wszyscy byliśmy, lub będziemy po kolei: zygotą, morulą, embrionem, płodem, noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem, przednastolatkiem, nastolatkiem, dorosłym a wreszcie starszym człowiekiem. Na każdym etapie nie przestajemy być istotą ludzką.

Jest to bardzo prosta i podstawowa prawda, mimo iż niektórzy usiłują ją niepotrzebnie komplikować.

Sławny genetyk, dr Jerome LeJeune (1926–1994) mianowany przez papieża Jana Pawła II pierwszym przewodniczącym Akademii Pro Vita, ujął tę prawdę prosto i logicznie mówiąc o nowo-poczętej zygocie: „jest to istota, i jest ona ludzka, wobec tego jest to istota ludzka”.


Lista inicjatyw