Benedykt XVI

Przemówienie Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona w czasie audiencji prywatnej papieża Benedykta XVI dla Rady Dyrektorów Rycerzy Kolumba
Piątek, 3 października 2008 rok, Sala Clementina

Ojcze Święty, z wielką radością Najwyżsi Dyrektorzy Rycerzy Kolumba mają zaszczyt przywitać Waszą Świątobliwość podczas naszej pielgrzymki do Rzymu, podjętej dla uczczenia Księcia Apostołów, a także jako wyraz naszego oddania dla jego następców.

Z ogromną wdzięcznością wspominamy niedawną wizytę Waszej Świątobliwości w Stanach Zjednoczonych.

Jesteśmy też bardzo wdzięczni za niedawny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Quebec City i za zbliżające się  Światowe Spotkanie Rodzin, które ma się niebawem odbyć w Mexico City.

Wierzymy, że te wydarzenia przyczyniają się do wzmocnienia solidarności pomiędzy wiernymi w Północnej Ameryce.

Nie ustajemy w wysiłkach, aby odpowiadając na wezwanie Waszej Świątobliwości, angażować się w dzieło Nowej Ewangelizacji wspólnie z naszymi biskupami i kapłanami i pracować nad odnową społeczeństwa, co  stanowi szczególną odpowiedzialność wiernych świeckich.

Chcielibyśmy też w sposób szczególny podziękować za encykliki „Deus Caritas Est” i „Spe Salvi” -  stanowią one dla nas niezastąpioną pomoc, aby pełniej realizować nasze zasady miłosierdzia, jedności i braterstwa w świetle wizji naszego założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego księdza Michaela J. McGivney.

W imieniu ponad 1 750 000 członków i ich rodzin w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Filipinach, w Meksyku, na Karaibach i w Polsce, obiecujemy z jeszcze większym zaangażowaniem włączyć  się w dzieło budowania nowej Kultury Życia we wszystkich krajach w których działamy. Chciałbym również skorzystać z tej okazji, aby przekazać Waszej Świątobliwości roczne dochody z naszego funduszu Vicarius Christi. Od czasu założenia funduszu, dostarczył on  ponad 43 miliony dolarów na cele charytatywne Waszej Świątobliwości i umiłowanego poprzednika Waszej Świątobliwości.

Ojcze Święty, prosimy Pana, aby błogosławił posługę Waszej Świątobliwości dla Kościoła powszechnego, a specjalnie wysiłki Waszej Świątobliwości  dla osiągnięcia pokoju, pojednania i miłości na świecie. Modlimy się, abyś w swej posłudze mógł  zawsze liczyć na Rycerzach Kolumba, jako na prawe, silne ramię w służbie Kościoła.

Przemówienie Jego Swiatobliwosci Ojca Swietego Benedykta XVI 

Drodzy Przyjaciele,

Z wielką przyjemnością pragnę powitać Radę Dyrektorów Rycerzy Kolumba wraz z rodzinami w czasie waszej pielgrzymi do Rzymu z okazji Roku św. Pawła. Modlę się, aby wizyta u grobu świętych Piotra i Pawła utwierdziła was w wierze Apostołów i napełniła wasze serca wdzięcznością za dar odkupienia w Chrystusie.

Na początku Listu do Rzymian, święty Paweł przypomina słuchaczom, że są „powołanymi świętymi” (Rz 1:7). Podczas mojej niedawnej wizyty apostolskiej w Stanach Zjednoczonych, chciałem zachęcić wiernych świeckich, aby przede wszystkim odnowili postanowienie dążenia do świętości i aktywnego uczestnictwa w misji Kościoła. Taka wizja zainspirowała powstanie Rycerzy Kolumba jako stowarzyszenia bratniego świeckich chrześcijan i nadal znajduje swój wyraz w pracach charytatywnych waszego Zakonu i trwałej solidarności z Następcą Piotra w jego posłudze Kościołowi powszechnemu. Ta solidarność ma swój szczególny wyraz w utworzeniu funduszu Vicarius Christi, który Rycerze przekazali do dyspozycji Stolicy Apostolskiej, aby służył ludowi Bożemu na całym świecie. Ma też swój wyraz w codziennych modlitwach i poświęceniu tak wielu Rycerzy działających w lokalnych radach, parafiach i społecznościach. Jestem za to bardzo wdzięczny.

Drodzy przyjaciele, oby Rycerze Kolumba ciągle na nowo odkrywali jak być zaczynem Ewangelii w świecie i siłami odnowy w dążeniu do świętości i gorliwości apostolskiej w Kościele, w duchu waszego założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego księdza Michaela McGivney. Mając to na względzie, chciałbym wyrazić moją wdzięczność i uznanie za wasze starania, aby dostarczyć młodym ludziom solidnej formacji w wierze i aby bronić prawd moralnych niezbędnych dla wolnego i prawdziwie ludzkiego społeczeństwa, wliczając w to podstawowe prawo do życia każdej istoty ludzkiej.

Z całego serca was pozdrawiam, drodzy przyjaciele i zapewniam o specjalnej pamięci w modlitwach. Wszystkim Rycerzom i ich rodzinom udzielam apostolskiego błogosławieństwa, jako rękojmi wiecznej radości i pokoju w naszym Panu Jezusie Chrystusie.