Rezolucja nr 3

I Konwencja Stanowa, Częstochowa, 21-22 maja 2011 rok

Modlitwa o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od wczesnych początków swojej działalności ma długą historię bliskiej współpracy z Następcami Świętego Piotra, co było najbardziej widoczne w relacjach z Papieżem Janem Pawłem II, który skierował do Zakonu dziesiątki przesłań, jednocześnie wiedząc, że może liczyć na Zakon jako „silne prawe ramię” Kościoła; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II, dostrzegając potrzeby Kościoła i wiernych w Polsce, był autorem pomysłu, aby Rycerze Kolumba rozpoczęli działalność w naszym kraju, co spotkało się z akceptacją i aktywnym działaniem Najwyższych Władz Zakonu w Stanach Zjednoczonych; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia w modlitwie z Bogiem był dla nas świadkiem nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego i odnowił w nas świadomość, że jako katolicy jesteśmy powołani do świętości; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE postawa i słowa Papieża Jana Pawła II były kamieniem węgielnym dla upadku komunizmu i odzyskania przez nasz kraj wolności na przełomie lat 80. i 90.; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II jest dla nas duchowym ojcem rozwoju naszego kraju, który przez najbliższe lata będzie inspirował odnowę naszego Kościoła, a także nas jako katolików w swoim codziennym życiu; a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE 1 maja 2011 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Papież Jan Paweł II został ogłoszony Błogosławionym, za którego wstawiennictwem możemy się modlić o wsparcie dla naszych działań jako Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako dumni członkowie narodu polskiego, wyrażamy wdzięczność Bogu za dar życia i świadectwa Błogosławionego Jana Pawła II; a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, który został stworzony w Polsce dzięki wizji Jana Pawła II, przyrzekamy, że będziemy w swoim działaniu świadkami Jego nauczania i będziemy realizować jego dziedzictwo w naszym Kraju; a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu przyrzekamy modlić się o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II; a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej. 

I Konwencja Stanowa