Rezolucja nr 4

I Konwencja Stanowa, Częstochowa, 21-22 maja 2011 rok

Pozostawania w solidarności z biskupami i księżmi

ZWAŻYWSZY, ŻE powołanie do kapłaństwa jest darem od Pana Boga, który powinien być wspierany, podtrzymywany i szanowany przez rodziny katolickie i całą wspólnotę Kościoła; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE nasze braterstwo ma swoje źródło w naszym braterstwie w Chrystusie, którego możemy przyjmować podczas Eucharystii, do sprawowania której niezbędni są księża; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE „piątą zasadą” Rycerzy Kolumba od zawsze było wspieranie biskupów i księży; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE wszyscy delegaci na Konwencję Stanową oraz wszystkie rady lokalne w polskiej jurysdykcji dostrzegają niezbędną rolę księży i biskupów w prawidłowym prowadzeniu Rycerzy Kolumba po ścieżkach naszej działalności; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE w trakcie tej Konwencji trwa 48. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania, którego tematem zaproponowanym przez Papieża Benedykta XVI jest „Proponować powołania w Kościele lokalnym”;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz ogromnej wdzięczności za wielu wspaniałych Biskupów i księży, którzy pracują w naszych parafiach i diecezjach; a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba odnawiamy swoje zobowiązanie do popierania naszych Biskupów i księży poprzez program „W Solidarności z Naszymi Księżmi i Biskupami”; a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy i podejmowania w swoich lokalnych Kościołach działań, które promują powołania do kapłaństwa i życia religijnego, a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

I Konwencja Stanowa