Rezolucja nr 6

I Konwencja Stanowa, Częstochowa, 21-22 maja 2011 rok

Kultura Życia 

ZWAŻYWSZY, ŻE Polska przechodzi przez trudny okres, w którym podstawowe prawo do życia najsłabszych jest atakowane i kwestionowane; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE nasz kraj potrzebuje ludzi, którzy są świadkami prawdy o przyrodzonej godności każdej istoty ludzkiej od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Konferencja Episkopatu Polski potrzebuje wsparcia świeckich w podejmowanych działaniach;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerzy Kolumba w Polsce zobowiązujemy się do wspierania wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Konferencję Episkopatu Polski, aby budować Kulturę Życia; a także

POSTANAWIAMY, ŻE Funkcjonariusze Stanowi we współpracy z kapelanami powinni proponować i wspierać działania w ramach rad lokalnych oraz Rady Stanowej, które będą promowały programy Konferencji Episkopatu Polski w sprawach dotyczących ochrony życia ludzkiego i zachowania jego godności; a także

POSTANAWIAMY, ABY ta rezolucja została przekazana do Rady Najwyższej jako wyraz solidarności z działaniami całego Zakonu na rzecz budowania Kultury Życia.

I Konwencja Stanowa