Rezolucja nr 1Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Przyjęcie Regulaminu Polskiej Rady Stanowej

ZWAŻYWSZY, ŻE każda jurysdykcja stanowa w ramach Zakonu powinna posiadać regulamin rady stanowej, który pozwala w przejrzysty sposób uregulować podstawowe elementy dotycząca zarządzania jurysdykcją stanową, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z przyznaniem Polsce Statusu Stanu jako Rycerze potrzebujemy ustanowienia zasad i procedur, które będą podstawą naszego działania, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE ustanowienie zasad i procedur ma za zadanie odpowiedzialne prowadzenie Zakonu w Polsce zgodnie z jego misją

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE przyjmujemy Regulamin Polskiej Rady Stanowej,
a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

• Strona Główna II Konwencji