Rezolucja nr 2Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i Rady Dyrektorów


ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów jako przywódcy naszego Zakonu okazali naszej polskiej jurysdykcji wiele życzliwości oraz poparcie dla naszej działalności po I Konwencji Stanowej, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów oczekują dalszego pomyślnego rozwoju Zakonu w Polsce, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani na II Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że Carl A. Anderson wyznaczył Ronalda J. Tracza jako swojego osobistego przedstawiciela na II Konwencję Stanową w Polsce, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani podczas Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że Carl A. Anderson wyznaczył jako Konsultanta Rady Dyrektorów ds. Polski Brata Józefa Szulca do wspierania rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce

NIENIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy II Konwencji Stanowej w Turnie w dniu 21 kwietnia 2012 roku, z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także

POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za okazywane zaufanie, życzliwość i wsparcie Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w jego działalności

POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce, a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

• Strona Główna II Konwencji