Rezolucja nr 3Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana, Biskupa Williama E. Lori


ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori jest duchowym przywódcą Zakonu Rycerzy Kolumba, który poprzez swoją działalność zapewnia, aby Zakon stał na czele wysiłków w obronie księży i biskupów w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan William E. Lori został powołany w dniu 20 marca 2012 r. przez Papieża Benedykta XVI na zaszczytną funkcję Arcybiskupa Metropolity Baltimore, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje comiesięczne publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy każdego członka Zakonu

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, aby wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie
o Dobro Zakonu, w tym w polskiej jurysdykcji, a także

POSTANAWIAMY, aby przekazać Najwyższemu Kapelanowi gratulacje z okazji powołania na stanowisko Arcybiskupa Metropolity Baltimore życząc błogosławieństwa Bożego w zarządzaniu Archidiecezją

POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także

POSTANAWIAMY, aby Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

• Strona Główna II Konwencji