Rezolucja nr 4Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Michaela McGivneya


ZWAŻYWSZY, ŻE Ksiądz Michael McGivney w dniu 29 marca 1882 r. założył w New Haven Zakon Rycerzy Kolumba, którego misją jest służba Bogu, ludziom i Kościołowi,
a także

ZWAZYWSZY, ŻE ta szlachetna misja rozprzestrzenia się na cały świat, a uczestniczy w niej obecnie prawie 2 mln Rycerzy, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Sługa Boży Ksiądz Michael McGivney z wielkim oddaniem wypełniał swoje powołanie kapłańskie w pracy duszpasterskiej dla Ludu Bożego, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Sługa Boży Ksiądz Michael McGivney zawsze był uważany za człowieka wielkiej pobożności i prawego charakteru pełnego cnót, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki założycielowi Zakonu my jako Rycerze możemy realizować tę wspaniałą wizję wypełniając ją naszym działaniem i wiernością Kościołowi oraz naszemu Zakonowi.

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, który został stworzony przez Sługę Bożego Księdza Michaela McGivneya przyrzekamy realizować w naszym działaniu jego wizję Zakonu, a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu przyrzekamy modlić się o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Michaela McGivneya, a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

• Strona Główna II Konwencji