Rezolucja nr 6Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi nowemu Metropolicie Lubelskiemu

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Stanisława Budzika nowym Metropolitą Lubelskim i podniesienie Go przez Ojca Świętego Benedykta XVI do godności Arcybiskupiej, a także

POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz płynącego z głębi serc podziękowania Księdzu Arcybiskupowi za przychylność dla Zakonu Rycerzy Kolumba, od czasów kierowania sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem: In virtute Crucis, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Metropolitą Lubelskim, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Lubelskiemu Stanisławowi Budzikowi.

• Strona Główna II Konwencji