Rezolucja nr 7Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Grzegorzowi Rysiowi nowemu biskupowi pomocniczemu krakowskiemu

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE w diecezji krakowskiej w 2006 roku powstały pierwsze rady Rycerzy Kolumba w Krakowie i Ludźmierzu,

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Grzegorza Rysia nowym biskupem pomocniczym krakowskim, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, zgodnie ze swoim zawołaniem Virtus in infirmitate, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu Krakowskiemu Grzegorzowi Rysiowi.

• Strona Główna II Konwencji