Rezolucja nr 8Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Piotrowi Gregerowi nowemu biskupowi pomocniczemu bielsko-żywieckiemu

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat, zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silną armię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon rozwija się w Polsce od 2006 roku i liczy obecnie ponad 2000 członków zgrupowanych w 39 radach, organizując mężczyzn chcących budować dobro w poszczególnych parafiach i wspierając swoich proboszczów i biskupów

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Piotra Gregera nowym biskupem pomocniczym bielsko-żywieckim, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy będąc zgodnie ze swoim zawołaniem In servitio Redemptori, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Biskupowi Pomocniczemu Bielsko-Żywieckiemu Piotrowi Gregerowi.

• Strona Główna II Konwencji