Rezolucja nr 9Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wacławowi Depo nowemu Metropolicie Częstochowskiemu

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE każdy Rycerz Kolumba już w pierwszym stopniu przyrzeka modlić się przez wstawiennictwo Matki Boga na różańcu świętym, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zostali zawierzeni Matce Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Wacława Depo nowym metropolitą częstochowskim i podniesienie Go przez Ojca Świętego Benedykta XVI do godności Arcybiskupiej, a także

POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz płynącego z głębi serc podziękowania księdzu Arcybiskupowi za przychylność dla Zakonu Rycerzy Kolumba, od czasów kierowania Radomskim Seminarium, poprzez czas pasterzowania Diecezją Zamojsko-Lubaczowską, w której Ksiądz Biskup został współtwórcą pierwszych rad Rycerzy Kolumba, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem "Ad Christum Redemptorem hominis" ("Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka"), a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Metropolitą Częstochowskim, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Częstochowskiemu Wacławowi Depo.

• Strona Główna II Konwencji