Rezolucja nr 10Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi nowemu Metropolicie Katowickiemu


ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Wiktora Skworca nowym metropolitą katowickim i podniesienie Go przez Ojca Świętego Benedykta XVI do godności Arcybiskupiej,

POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz płynącego z głębi serc podziękowania księdzu Arcybiskupowi za przychylność dla Zakonu Rycerzy Kolumba, od pierwszych dni objęcia Metropolii Katowickiej, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem: In Spiritu Sancto, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Metropolitą Katowickim, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu Wiktorowi Skworcowi.

• Strona Główna II Konwencji