Rezolucja nr 11Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Janowi Kopcowi nowemu Pasterzowi diecezji gliwickiej

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Jan Kopca nowym pasterzem diecezji gliwickiej, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się nieść zgodnie z zawołaniem Jego Ekscelencji Crux Christi - spes nostra i z godnością nasze krzyże, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją Pasterzem Gliwickim, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Gliwickiemu Janowi Kopcowi.

• Strona Główna II Konwencji