Rezolucja nr 12Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Podziękowanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Seniorowi Metropolicie Katowickiemu

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki przychylności i wsparciu Jego Ekscelencji w diecezji powstały pierwsze Rady Rycerzy Kolumba w Tychach i Rudzie Śląskiej, służąc parafiom, księżom i biskupom, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Jego Ekscelencja zaprosił Najwyższego Rycerza Carla Andersona do udziału w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar Śląskich w roku 2010, co stało się okazją do dania świadectwa o naszym Zakonie wobec wielu tysięcy pielgrzymów i zaczynem naszego rozwoju w tym rejonie, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Jego Ekscelencja stale troszczy się o rozwój duchowy Rycerzy Kolumba uczestnicząc aktywnie w działaniach Rycerzy, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki zaangażowaniu i znaczącemu wsparciu „Gość Niedzielny” wydawany przez Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach stał się najbardziej poczytnym tygodnikiem w Polsce

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za posługę księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia, jako Metropolity Katowickiego, a w szczególności za wspaniałe dzieło „Gościa Niedzielnego”, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, zgodnie ze swoim zawołaniem Praedicamus Christum Crucifixum, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi Metropolicie Katowickiemu Damianowi Zimoniowi.

• Strona Główna II Konwencji