Rezolucja nr 13Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Gratulacje i podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Andrzejowi Piotrowi Wypychowi nowemu biskupowi pomocniczemu Chicago

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon powstał w Stanach Zjednoczonych i liczy obecnie ponad 1800000 członków, głownie w USA, Kanadzie, Filipinach i Meksyku, a w Polsce rozwija się od 2006 r. organizując mężczyzn chcących budować dobro w poszczególnych parafiach i wspierać swoich proboszczów i biskupów

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za powołanie księdza Biskupa Andrzeja Piotra Wypycha nowym biskupem pomocniczym Chicago, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Biskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy zgodnie ze swoim zawołaniem „Miłość Chrystusa przynagla nas”, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu Chicago Andrzejowi Piotrowi Wypychowi.

• Strona Główna II Konwencji