Rezolucja nr 18Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Podziękowanie Jego Ekscelencji Biskupowi Stanisławowi Stefankowi Seniorowi Pasterzowi Łomżyńskiemu


ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od 130 lat zawsze współpracował z Kościołem wspomagając jego przesłanie skierowane do Ludu Bożego, a jednym z zawołań rycerskich jest hasło „Solidarni z księżmi”, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia z Kościołem stanowi jego silne, prawe ramię, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Jego Ekscelencja jest Rycerzem Kolumba i aktywnie wspierała i wspiera nasz Zakon, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rada Rycerzy Kolumba w Łomży powstała dzięki ogromnemu wsparciu Jego Ekscelencji, jako jedna z pierwszych,

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za posługę naszego Brata w Rycerstwie, księdza Biskupa Stanisława Stefanka jako Pasterza Diecezji Łomżyńskiej, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za księdza Arcybiskupa, naszego duchowego przewodnika, prowadzącego Kościół Chrystusowy, zgodnie ze swoim zawołaniem In omnibus Christus, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do częstego dawania świadectwa naszej świętej wiary katolickiej, wspomagania dobrymi postawami i uczynkami dzieła budowy cywilizacji miłości w ścisłym kontakcie z Jego Ekscelencją, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Seniorowi Pasterzowi Diecezji Łomżyńskiej Stanisławowi Stefankowi.

• Strona Główna II Konwencji