Rezolucja nr 19Turno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

Propagowanie Dziedzictwa Jana Pawła II

ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II był przykładem człowieka miłosiernego i propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego, który rozprzestrzenia się na cały świat, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II był wielkim orędownikiem jedności Kościoła, w którego świętość, powszechność i apostolski charakter niezłomnie wierzył, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II był niezmordowanym i gorliwym obrońcą godności i życia każdego człowieka, wypełniając wizję prawdziwie chrześcijańskiego braterstwa, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II, syn narodu polskiego, wniósł przeogromne bogactwo myśli i wzorców w życie każdego chrześcijanina, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Błogosławiony Jan Paweł II całkowicie zawierzył swoje życie Matce Bożej, a my także jako Zakon oddaliśmy się pod Jej szczególną opiekę,
ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki Błogosławionemu Janowi Pawłowi II Rycerze Kolumba rozszerzyli swoją działalność na Polskę, jako pierwszy kraj w Europie, a my jako Rycerze możemy realizować tę wspaniałą wizję wypełniając ją naszym działaniem i wiernością Kościołowi oraz naszemu Zakonowi.

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, podejmujemy dzieło propagowania i wprowadzania w życie duchowości i nauczania Jana Pawła II prowadzące nas do Zbawienia Wiecznego.
POSTANAWIAMY, ABY Rady imienia Błogosławionego Jana Pawła II, a także inne Rady, które pragną kroczyć drogą Jego duchowości, organizowały odpowiednie programy i działania, które będą promować nauczanie Jana Pawła II pośród lokalnych społeczności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu przyrzekamy modlić się o rychłą kanonizację błogosławionego Jana Pawła II oraz zachęcać do tej modlitwy jak najszerszą rzeszę ludzi, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej

• Strona Główna II Konwencji