Foto Galeria - Jacek Pisz

 

V Konwencja Stanowa
Łódź, 25 kwietnia 2015