VI Konwencja Stanowa w Polsce


W dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Łomży, odbyła się
VI Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba


W dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Łomży odbyła się VI Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba Jurysdykcji Polskiej.

W piątkowe przedpołudnie Delegat Stanowy Andrzej Anasiak, Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz, Były Delegat Stanowy Krzysztof Orzechowski i Koordynator Centrum Wolontariatu Rycerzy Kolumba z Okazji Światowych Dni Młodzieży Szymon Czyszek na Konferencji Prasowej spotkali się z przedstawicielami lokalnej prasy.

Konwencję rozpoczęła piątkowa Msza Św., której Przewodniczył i kazanie wygłosił Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej JE Ks. Bp Janusz Stepnowski. W koncelebrze uczestniczyło prawie 50. Kapłanów, Goście oraz kilkuset Rycerzy Kolumba wraz z małżonkami z całej Polski, Ukrainy i Litwy.

Podczas piątkowej kolacji podsumowano kończący się Rok Bratni oraz wręczono nagrody i wyróżnienia dla Rad Lokalnych za realizację Dzieł Miłosierdzia z obszarów: Rodziny, Pro-life, na rzecz Kościoła, Rady Lokalnej, Młodzieży, Społeczności Lokalnej. Wpłynęła rekordowa ilość Programów (ponad 170), ale mamy świadomość, że jest to tylko ułamek tego co Rycerze Kolumba czynią w całej Polsce. W Radach Lokalnych działających przy Parafiach realizowanych jest wiele więcej wspaniałych Dzieł.

Delegat Stanowy wręczył także pierwszą w Polsce Odznakę Rycerzy Kolumba za rekrutację ponad 200. Kandydatów do Rycerstwa. Laureatem jest Sekretarz Stanowy, Brat Tomasz Wawrzkowicz.

Sobota to dzień wytężonej pracy podczas Sesji Roboczej dla Delegatów i Kapelanów oraz chwila wytchnienia i zwiedzania dla Pań. Podczas Sesji Roboczej Delegaci wysłuchali Sprawozdania Delegata Stanowego w Polsce za Rok Bratni 2015/2016, Sprawozdań Komitetów i Komisji Roboczych, rozmawiali o planach rozwoju Rycerstwa na najbliższy Rok Bratni 2016/2017 oraz wybrali Funkcjonariuszy nowej Rady Stanowej. Bracia Rycerze w Polsce mogą się poszczycić wyjątkowym zaangażowaniem w pracę społeczną, której w ostatnim Roku Bratnim poświęcili 127 000 godzin, a dla potrzebujących przekazali 745 000 zł. Od początku działalności (10 lat) Rycerze Kolumba w Polsce na prace społeczne poświęcili ponad 400 000 godzin i przeznaczyli na Dzieła Miłosierdzia ponad 2 822 000 zł. Delegat Stanowy wyraził Braciom ogromne podziękowanie za tak wielkie zaangażowanie w realizacji Misji Ks. Michaela McGivneya, w Duchu Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu. Zawsze w łączności ze Stolica Apostolską, Hierarchami i Księżmi Kościoła Katolickiego. Dzisiaj w Polsce mamy prawie 4500 Rycerzy, w tym prawie 400 duchownych (Eminencje Kardynałowie, Ekscelencje Arcybiskupi i Biskupi oraz Księża Kapelani). Działamy w 88 Radach Lokalnych rozsianych w 26 Diecezjach. Jednak nadal wiele pracy przed nami, wizja naszego założyciela Czcigodnego Sługi Bożego Michaela McGivneya to Rycerze Kolumba w każdej Parafii Kościoła Katolickiego. Szeregi Rycerzy muszą się powiększać. Współczesny świat, nasza Ojczyzna nie może funkcjonować bez aktywnych mężczyzn, bez powrotu do ideałów rycerskich: szlachetności, prawdomówności, męstwa, troski o słabszych, chorych, odważnego stania po stronie Ojca Św., Biskupów i Kapłanów. Jesteśmy na to gotowi, możemy tego dokonać. Rycerze Kolumba to most łączący potrzebujących i tych, którzy chcą pomagać. Do współpracy w realizacji tych celów zapraszamy i odpowiadamy na zaproszenia od wielu Organizacji i Stowarzyszeń, których idee są bliskie naszym. Odczytano także listy Hierarchów Kościoła Katolickiego i Najwyższego Rycerza Zakonu Rycerzy Kolumba Zacnego Brata Carla Andersona.

Skład Rady Stanowej na Rok Bratni 2016/2017:

Delegat Stanowy - Andrzej Anasiak
Sekretarz Stanowy - Tomasz Wawrzkowicz
Skarbnik Stanowy - Krzysztof Zuba
Radca Stanowy - Andrzej Stefaniuk
Kustosz Stanowy - Dariusz Wolniak

Sobotnia Msza Św., której Przewodniczył Metropolita Lwowski JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, a kazanie wygłosił Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej JE Ks. Bp Janusz Stepnowski rozpoczęła Obchody 10. Rocznicy Rycerzy Kolumba w Polsce. W koncelebrze uczestniczył Metropolita Wileński JE Ks. Abp Gintaras Grusas, JE Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, JE Ks. Bp Stanisław Stefanek oraz kilkudziesięciu Księży Kapelanów z Polski, Ukrainy i Litwy. W Łomżyńskiej Katedrze modliło się kilkuset Rycerzy Kolumba wraz z małżonkami, zaproszeni Goście i przyjaciele - przedstawiciele wielu Organizacji i Stowarzyszeń stale współpracujących z Rycerzami Kolumba w realizacji Dzieł Miłosierdzia w całej Polsce i na Świecie. Był z nami między innym: Ks. Grzegorz Suchodolski - Sekretarz Generalny Światowych Dni Młodzieży, Ks. prof. Waldemar Cisło - Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Grażyna i Janusz Rosikoń - współtwórcy Wydawnictwa Rosikon Press, Matka Generalna Petra Kowalczyk ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Sanktuarium w Łagiewnikach, Ks. Prałat Jan Nikiel - Proboszcz Katedry Lwowskiej i wielu innych wspaniałych Gości. Gościem specjalnym naszych Uroczystości był Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Zacny Brat Carl Anderson z małżonką Dorian. Braterskie spotkanie Rycerzy w Łomży zakończyła uroczysta kolacja, podczas której przypomniano historię powstania Zakonu Rycerzy w Polsce.

Delegat Stanowy Andrzej Anasiak w swoim wystąpieniu przedstawił kierunki rozwoju Rycerstwa w Jurysdykcji Polskiej, zaprosił do realizacji kolejnych Dzieł Miłosierdzia.

Rycerze Kolumba to droga radości, ukojenia i pokoju.
Rycerze Kolumba to droga, na której Bóg wychodzi nam na spotkanie.
Rycerze Kolumba to droga wyjścia ze sfery komfortu i zrobienie czegoś więcej dla potrzebujących.
Rycerze Kolumba to droga Miłosierdzia, które mieszka w sercu mężczyzny, gdy patrzy on szczerymi oczami na bliźniego, którego spotyka na swojej drodze życia.
Rycerze Kolumba to droga, która łączy Boga z człowiekiem, otwiera serce na nadzieję bycia kochanym.

Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Zacny Brat Carl Anderson w swoim wystąpieniu pogratulował Polskim Braciom tak wielu realizowanych Dzieł Miłosierdzia. Wspominał osoby, dzięki którym rycerstwo tak wspaniale rozwija się i buduje swoje struktury w Polsce.

Delegat Stanowy podziękował Najwyższemu Rycerzowi za ogromne wsparcie i osobiste zaangażowanie w proces powstania i rozwoju Rycerstwa w Polsce.

Podczas Spotkania odczytane zostały Listy z okazji 10. Rocznicy Rycerzy Kolumba w Polsce, skierowane na ręce Delegata Stanowego Andrzeja Anasiaka. Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz odczytał List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ks. Wiesław Lenartowicz odczytał Listy od: Nuncjusza Stolicy Apostolskiej JE Ks. Abp Celestino Migliore i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE Ks. Abp Stanisława Gądeckiego.

Za rok spotykamy się w Rzeszowie... Zapraszamy!

Tomasz Wawrzkowicz, Sekretarz Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, wykorzystano fragmenty Sprawozdania Delegata Stanowego Andrzeja Anasiaka.


Reportaż TV NarewMiejscem VI Konwencji Stanowej był Instytut Teologiczny w Łomży (Dom Parafialny) ul. Sadowa 3