Stopień Patriotyczny w Łodzi

W sobotę 18 października 2014 roku w Łodzi odbyła się uroczystość przyjęcia stopnia patriotycznego przez ponad stu Kapelanów i Braci Rycerzy z Jurysdykcji Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od ofiary Eucharystii, której przewodniczyli w koncelebrze z gospodarzem proboszczem kościoła Św. Św. Piotra i Pawła księdzem kanonikiem Wiesławem Kamińskim kapelani Rycerzy Kolumba. Ksiądz Wiesław w homilii przypomniał słowa Jana Pawła II definiujące istotę patriotyzmu:

„Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę.(…) Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. (…) Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez rodzinę i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości.(…) Patriotyzm jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej." (Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”).

Na koniec Mszy Świętej Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Łódzkiej Adam Lepa skierował słowo do Rycerzy Kolumba, pozdrawiając ich serdecznie w imieniu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ksiądz Biskup przypomniał Rycerzom, że są członkami największej na świecie organizacji mężczyzn katolików i w związku z tym, przed Rycerzami jako świeckimi stoją wielkie wyzwania i zadania, z których bardzo ważne jest świadectwo patriotyzmu. Jego Ekscelencja stwierdził, że czas spotkania rycerzy nie jest przypadkowy, 12 października obchodziliśmy rocznicę wyboru Papieża - Świętego Jana Pawła II, a 19 października obchodzić będziemy 30. rocznicę zamordowania Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Ci dwaj patronowie są wspaniałymi przykładami Polaków patriotów i na pewno są dobrymi patronami ogólnopolskiego spotkania Rycerzy Kolumba. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim Rycerzom swojego błogosławieństwa i życzył Panom Rycerzom by byli prawdziwymi świadkami Chrystusa i przykładnymi patriotami.

Sekretarz Stanowy Brat Tomasz Wawrzkowicz przekazał pozdrowienia dla JE Ks. Biskupa Adama, Kapelanów i wszystkich Panów i Braci Rycerzy w imieniu Delegata Stanowego, Zacnego Brata Andrzeja Anasiaka i Rady Stanowej. Brat Tomasz podziękował JE Ks. Biskupowi za Jego obecność na uroczystości rycerskiej i skierowane słowo pasterskie oraz Księdzu Wiesławowi za wspaniałą homilię i gościnę, której udzielił Braciom Rycerzom z całej Polski. Zwrócił uwagę, że przyjęcie Stopnia Patriotycznego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, które zobowiązani są przyjąć Panowie Rycerze w Stopniu Patriotycznym.

Sekretarz Stanowy wręczył również JE Ks. Biskupowi Adamowi Różaniec Rycerski z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe.

Podczas uroczystości godności przyjęcia na stopień patriotyczny dostąpiło 110 rycerzy, w tym 14 Księży Kapelanów. Po uroczystości wszyscy uczestniczyli w agapie.

Leszek Waksmundzki - Konsultant Rady Najwyższej
Tomasz Wawrzkowicz - Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w PolsceFOT. Jerzy Wawrzkowicz, Kustosz Rejonowy, Zastępca Wielkiego Rycerza Rady 15268 w Rzeszowie.