Stopień Patriotyczny w Łomży

Dziewięćdziesięciu Rycerzy Kolumba awansowano 26 października 2013 do Stopnia Patriotycznego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w katedrze w Łomży.

Zaszczytu dostąpili również biskupi łomżyńscy: Janusz Stepnowski, Tadeusz Bronakowski i Stanisław Stefanek. Są to pierwsi biskupi w Polsce - po Kardynale Franciszku Macharskim - którzy otrzymali Stopień Patriotyczny. Pasowania na Stopień Patriotyczny dokonał Mistrz Stopnia Patriotycznego w Polsce, Krzysztof Orzechowski.

Na znak przynależności do stopnia patriotycznego awansowani rycerze otrzymali pendent i odznakę tego stopnia. Pendent to rodzaj pasa zakładanego przez ramię i pierś, jako symbol pasa do broni białej. Przywilejem i zaszczytem Rycerzy tego stopnia jest możliwość przywdziania galowego stroju rycerskiego, którego będą mogli używać podczas uroczystości rycerskich i kościelnych, tworząc tzw. Korpus Reprezentacyjny.

Przed uroczystością w łomżyńskiej katedrze odbyła się konferencja pt. "Rycerze Kolumba. W służbie Jednemu. W służbie wszystkim". Jej celem było przybliżenie duszpasterzom i kandydatom do parafialnych Rad Rycerzy Kolumba istoty i metod ich działania oraz poznanie jednej z form zaangażowania mężczyzn w Kościele. Historię Zakonu Rycerzy Kolumba, jako największej bratniej organizacji męskiej Kościoła Katolickiego przybliżył dr Krzysztof Zychowicz, z kolei temat "Ewangelizujące miłosierdzie - Rada Rycerzy Kolumba błogosławieństwem dla parafii" przedstawił Kapelan Rejonowy, ks. Adam Izbicki. Formy działalności Rycerzy Kolumba przedstawił brat Stefan Otremba.