Część swojego życia poświęcają dla wspólnoty. I widzą w tym ogromny sens

Świadectwo wiary, pomoc potrzebującym to główne cele, jakie wyznaczyli sobie Rycerze Kolumba działający przy wilchwiańskiej parafii świętego Wawrzyńca.Mimo, iż działają od trzech lat, na dobre udało się im wpisać w społeczność skupioną wokół parafii świętego Wawrzyńca.

Czytaj więcej...

Spotkanie Rycerzy Kolumba w Rzeszowie

We wtorek 7 stycznia 2014 roku, Rycerze Kolumba z Rady 15268 w Rzeszowie spotkali się na "Uroczystym Opłatku". Rozpoczęliśmy Mszą Św. w budującym się w Kościele Akademickim pw. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Rejtana w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Polskie "Łuczniki" pomogą afrykańskim rodzinom

Dwieście używanych maszyn do szycia, popularnych niegdyś "łuczników", wysłali w ostatnich dniach do Zambii Rycerze Kolumba z Radomia. Kolejne tyle czeka na wysyłkę w lutym. Organizacja przez rok zbierała pieniądze na transport urządzeń.

Czytaj więcej...

Budują dobro - z klocków

Słowo „lego” pochodzi od duńskich słów „leg godt”, co znaczy „dobrze bawić się razem”. Tłumaczenie to przyjęli do serca i zaczęli dosłownie realizować członkowie jednej z rad Rycerzy Kolumba w Krakowie.

Czytaj więcej...

Papież wzywa do obrony wolności religijnej

Benedykt XVI wyraził uznanie Rycerzom Kolumba za ich wkład w obronę i promocję wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych. Poprosił ich o jej wspieranie w czasie, gdy podjęto w tym kraju skoordynowaną akcję na rzecz zmiany definicji wolności religijnej i jej ograniczania.

Czytaj więcej...

Rycerze Kolumba zorganizowali konwój z pomocą dla Polaków na Litwie

Rycerze Kolumba zorganizowali konwój z pomocą dla Polaków na Litwie. Transport zawierał żywność, odzież, obuwie oraz książki. Fundatorami darów o wartości 20 tys. zł byli m.in. Starostwo Powiatowe w Radomiu, instytucje oraz prywatni przedsiębiorcy z terenu powiatu radomskiego.

Czytaj więcej...