Prasa o Rycerzach Kolumba

Spotkanie Rycerzy Kolumba w Rzeszowie

We wtorek 7 stycznia 2014 roku, Rycerze Kolumba z Rady 15268 w Rzeszowie spotkali się na "Uroczystym Opłatku".
Rozpoczęliśmy Mszą Św. w budującym się w Kościele Akademickim pw. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Rejtana w Rzeszowie.

W Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli Rycerze Kolumba z Rzeszowa oraz Zaproszeni Bracia z Rad Lokalnych w Dobrzechowie, Dębicy i Sędziszowie Małopolskim, z ich Wielkimi Rycerzami: Józefem Bąkiem, Marianem Wójtowiczem, Stanisławem Chmurą oraz Senatorem RP Bratem Zdzisławem Pupą.

Wszystkich serdecznie przywitał Proboszcz Parafii Akademickiej i jednocześnie Kapelan Rady Rzeszowskiej i Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba Ks. Kanonik Janusz Kosior.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Prałat Józef Dobosz, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, Kapelan Rady Dębickiej i jednocześnie Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba Diecezji Tarnowskiej.

Porywające kazanie wygłosił nasz Brat Rycerz, Ks. Prof. Stanisław Nabywaniec.
Zgromadzeni w Świątyni usłyszeli o Etosie "Rycerza Bez Skazy", "Rycerza Chrystusa".

Po Nabożeństwie, wszyscy Bracia Rycerze spotkali się na plebanii, gdzie wspólnie składali sobie życzenia, kolędowali i dzielili się pomysłami na wspólne działania Rycerskie w nadchodzącym drugim półroczu Roku Bratniego z Zakonie Rycerzy Kolumba.

Honorowym gościem spotkania był nasz Brat Rycerz, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, JE Czcigodny Ks. Bp. Jan Wątroba.

JE Ks. Bp. Ordynariusz, wspólnie z Delegatem Rejonowym Zakonu Rycerzy Kolumba, Bratem Tomaszem Wawrzkowiczem, w imieniu Najwyższego Rycerza, Zacnego Brata Carla Andersona i Delegata Stanowego Zacnego Brata Krzysztofa Orzechowskiego, wręczyli na ręce Byłego Wielkiego Rycerza Rady Rzeszowskiej, Brata Pawła Waisa "Nagrodę Najwybitniejszej Rady Lokalnej za Rok Bratni 2012/2013", oraz Legitymacje Dożywotnie Kapelanów Zakonu Rycerzy Kolumba: Ks. dr Januszowi Sądelowi - Wicekanclerzowi Kurii Diecezji Rzeszowskiej i Ks. dr Markowi Chorzępie - Dyrektorowi Diecezjalnego Radia "VIA".

Gospodarz miejsca, Ks. Kapelan Janusz Kosior zaprosił wszystkich zebranych na kolejny - organizowany przez Parafię Św. Jadwigi Królowej, Duszpasterstwo Akademickie i Rycerzy Kolumba - Bal Charytatywny na rzecz Budowy Kościoła Akademickiego i Międzynarodowego Chrześcijańskiego Centrum Akademickiego przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Kolejny raz nasz Bal Charytatywny będzie gościł w swoim lokalu "Podkowa" w Trzebownisku, Pan Kazimierz Janik, który również uczestniczył w spotkaniu Opłatkowym.

Na zakończenie JE Ks. Bp Jan Wątroba życzył zebranym Wszystkiego Najlepszego i Błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku i wytrwałości w działalności Rycerskiej dla wszystkich potrzebujących.

Delegat Rejonowy Brat Tomasz Wawrzkowicz, podziękował JE Ks. Biskupowi Ordynariuszowi, że jest z nami na tym spotkaniu, że jest Rycerzem Kolumba i Życzył Mu Siły i Wytrwałości w kierowaniu Diecezją Rzeszowską.

Brat Tomasz zadeklarował jednocześnie pełna gotowość wspierania Ks. Biskupa Ordynariusza, w myśl zasady Zakonu Rycerzy Kolumba: "Solidarni ze Stolicą Apostolską, Biskupami i Księżmi Kościoła Katolickiego".
Zachęcał także wszystkich zebranych do jeszcze większej aktywności w świetle motta: "W Służbie Jednemu, w Służbie Wszystkim" oraz "Gdy Rycerz Działa Bezinteresownie, Działa w Interesie Całego Świata".Tomasz Wawrzkowicz - Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba.
Materiał Fotograficzny: Jerzy Wawrzkowicz - Kanclerz Rady 15268 w Rzeszowie