Apel o pomoc naszych Braci

Nasi Bracia w Rycerstwie, br. Andrzej oraz jego ojciec br. Roman, z Rady 15416 im. Św. Brata Alberta w Chmielniku zwrócili się za pośrednictwem Rady Stanowej do wszystkich Braci Rycerzy oraz ludzi dobrej woli z prośbą o finansowe wsparcie kosztów leczenia i rehabilitacji Szymona - ich syna i wnuka. Szymon ma 21 lat i jest studentem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Współpraca pomiędzy Radami

Rozładunek

Nowe ławki w kościele to wielka radość nie tylko dla Proboszcza, ale przede wszystkim dla wiernych. Dbanie o świątynie to obowiązek, który daje satysfakcję. Dbamy o nasze mieszkania, więc powinniśmy również dbać o nasz kościół.

Czytaj więcej...

Delegat Stanowy uczestniczył w Forum Tato.net

 
  ZAANGAŻOWANY & SOLIDARNY - to tytuł Forum Tato.net, które odbyło się (w wersji on-line) w dniu 14 listopada 2020.  Jednym z prelegentów był Krzysztof Zuba - Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. Uczestnicy Forum starali się się odpowiedzieć na pytanie: jak wyznaczać ojcowskie priorytety?

RÓŻANIEC ZA BRATA

 
      Rozpoczynamy akcję modlitewną "Różaniec za brata". Działanie modlitewne polega na codziennym odmawianiu przez 20 dni przynajmniej jednego dziesiątka Różańca za chorych (rozważania zostaną przesłane na e-mail, podany w zgłoszeniu). Modlitwą obejmować będziemy wszystkich chorych Rycerzy Kolumba, członków rodzin i osoby duchowne oraz osoby zgłoszone poprzez formularz.