Peregrynacja ikony św. Józefa

8 października 2022 r., w trakcie Rodzinnej Pielgrzymki Rycerzy Kolumba na Jasną Górę, będzie miała miejsce oficjalna inauguracja ogólnopolskiej peregrynacji ikony św. Józefa. Podczas mszy św. w bazylice jasnogórskiej trzy kopie ikony zostaną pobłogosławione przez Kapelana Stanowego Rycerzy Kolumba abp Wacława Depo, a następnie rozpoczną kilkunastomiesięczną wędrówkę po całej Polsce zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Peregrynacji ikony św. Józefa towarzyszył będzie zainicjowany we wrześniu br. przez Radę Stanową nowy program "Życie Mam", którego celem jest wsparcie Domów Samotnej Matki prowadzonych przez podmioty katolickie w całej Polsce. W trakcie peregrynacji Rycerze Kolumba zwracać się będą do wszystkich ludzi dobrej woli, którym na sercu leży troska o życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, z prośbą o wsparcie modlitewne, jak również finansowy dar serca na rzecz kobiet samotnie wychowujących swoje dzieci.

Dary finansowe, które Rycerze Kolumba będą zbierać w kościołach stacyjnych podczas peregrynacji, zostaną w całości przekazane na Domy Samotnej Matki w Polsce. Dla osób, które preferują przekazanie darowizny w formie tradycyjnego lub elektronicznego przelewu bądź przez platformę PayU, udostępnione zostały na plakacie stosowne informacje o numerze konta oraz link do formularza PayU.

Koordynatorem peregrynacji jest brat Krzysztof Sietczyński – tel. 507-490-643

Ikony peregrynować będą w trzech obszarach jednocześnie, w parafiach w których są i działają Rycerze Kolumba:

 

Obszar I 
Koordynatorem peregrynacji w obszarze I jest
brat Stanisław Łutczyn tel. 609-811-401

Obszar II 
Koordynatorem peregrynacji w obszarze II jest
brat Jacek Bartosiewicz tel. 606-834-157

Obszar III 
Koordynatorem peregrynacji w obszarze III jest
brat Piotr Czapiewski tel. 530-488-163

Czas peregrynacji w jednej radzie trwał będzie 1 tydzień – sobota/sobota.

Harmonogram peregrynacji uzgadniają Koordynatorzy z Delegatami Rejonowymi oraz Kapelanami i Wielkimi Rycerzami rad w swoim obszarze.

Rada przekazująca Ikonę, po uzgodnieniu, dostarcza Ikonę do rady przyjmującej.

 

Materiały: 

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie PNG

 Plakat w formacie PDF

 Plakat w formacie PNG

 

List Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce
TERMINARZ peregrynacji ikony św. Józefa
AKT zawierzenia Świętemu Józefowi
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE ze św. Józefem
LITANIA do  św. Józefa
MODLITWY do św. Józefa do wyboru na każdy dzień peregrynacji

KONFERENCJA I - św. Józef patron Kościoła
KONFERENCJA II - św. Józef wzór męża i ojca
KONFERENCJA III - św. Józef patron rodzin
KONFERENCJA IV - św. Józef patron ludzi pracy
KONFERENCJA V - św. Józef patron ubogich i uchodźców
KONFERENCJA VI - św. Józef patron świętości życia
KONFERENCJA VII - św. Józef patron dobrej śmierci


Protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o dotację do programu "Życie Mam"
Instrukcja wypełnienia wniosku o dotację do programu "Życie Mam"


Link do filmu o św. Józefie. 

Film ten może być wyświetlany w czasie wydarzeń organizowanych przez Rady lokalne i Radę Stanową. Nie ma możliwości jego kopiowania, powielania i publikowania w innych serwisach, np. prywatnych kanałach YouTube itp.


Materiały dodatkowe (do użytku wewnętrznego):

Święty Józefie, po drogach życia nas prowadź